Skip to content
De milieubijdrage voor thuisbatterijen vanaf 2022: al jouw vragen beantwoord

De milieubijdrage voor thuisbatterijen vanaf 2022: al jouw vragen beantwoord

In 2021 zagen we een ongeziene opmars van thuisbatterijen. Als jij daar ook aan hebt bijgedragen, als producent, invoerder of installateur die batterijen op de Belgische markt brengt, dan weet je dat je moet voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Dat betekent dat je de batterijen aan het einde van hun leven moet terugnemen en verantwoordelijk bent voor alles wat te maken heeft met verwerking en recyclage.

Maar door de lange levensduur van thuisbatterijen waren die zorgen tot nu toe nog ver weg, en moest je bepalen hoe je je daarop wilde voorbereiden:  “Reken ik toekomstige verwerkingskosten nu alvast door aan de klant of vang ik die later zelf op?”.

Daar komt nu verandering in, want vanaf 1 januari 2022 voert Bebat een milieubijdrage in voor Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen. Die betaal je als deelnemer van Bebat op het moment dat de batterij op de markt komt, en dus niet bij terugname in de toekomst.

Die nieuwe regeling roept ongetwijfeld een hoop vragen bij je op:

 • Wat verandert er dan precies?
 • Waarom een milieubijdrage?
 • Hoeveel bedraagt de milieubijdrage?
 • Hoe verloopt de nieuwe aangifte bij Bebat?
 • Wijzigt er iets aan de aanvaardingsplicht?
 • Zijn consumenten op de hoogte?  

Lees verder en vind alle antwoorden in dit artikel. 

Wat verandert er met de invoering van de milieubijdrage voor thuisbatterijen?

Van beperkte administratieve bijdrage naar allesomvattende milieubijdrage

Zoals je ongetwijfeld weet, was er tot nu toe voor batterijen boven 20 kg een administratieve bijdrage van 0,057 euro (excl. btw) per batterij. Die dekte wel de kosten van preventie, sensibilisering, communicatie en rapportering, maar niet van ophaling, ontmanteling en recyclage. Daarvoor kon je een individuele overeenkomst op maat afsluiten bij Bebat en provisies aanleggen voor de toekomstige kosten. Het zogenaamde “pay-as-you-collect” systeem.

Met de nieuwe regeling vervalt het oude systeem van administratieve bijdragen en individuele overeenkomsten, om plaats te maken voor een milieubijdrage (zoals ook het geval is voor batterijen ≤ 20 kg). Het gaat om een milieubijdrage per kilogram.

De oude regeling voor 1 januari 2022 

De nieuwe regeling vanaf 1 januari 2022 

Administratieve bijdrage per batterij. Die dekt:  

 • preventie
 • sensibilisering
 • communicatie
 • rapportering 

Milieubijdrage per kilogram. Die dekt:  

 • preventie
 • sensibilisering
 • communicatie
 • rapportering
 • ophaling
 • ontmanteling
 • recyclage

Individuele overeenkomst bij Bebat kon worden afgesloten op basis van de behoeften voor:  

 • ophaling
 • ontmanteling
 • recyclage 

Geen individuele overeenkomst.

Kosten voor verwerking te betalen aan het einde van de levensloop, bij ophaling van de batterij. Milieubijdrage te betalen aan het begin van de levensloop, dus wanneer de batterij op de markt komt.

 

Waarom wordt de milieubijdrage ingevoerd voor thuisbatterijen?

De oplossing voor onduidelijke regeling en financiële verrassingen in de toekomst

De vraag om een milieubijdrage voor thuisbatterijen kwam uit de sector zelf. Er was tot dusver geen eenduidige regeling voor de terugname van afgedankte thuisbatterijen, met moeilijke situaties op de markt tot gevolg. Een bedrijf dat voorbereid was op de toekomst en de verwerkings- en recyclagekosten alvast doorrekende aan de eindklant, had een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven die niet zo vooruit dachten. Die laatste komen in de toekomst dan weer in de problemen, wanneer ze bij verplichte terugname van batterijen geconfronteerd worden met verwerkingskosten die ze nooit aan de klant hebben doorgerekend. Het risico bestond ook dat bedrijven door de geldende aanvaardingsplicht niet alleen de zelf-verkochte batterijen moesten terugnemen maar ook die van andere spelers die op dat moment niet meer actief zijn.

Thuisbatterij living

Daarom was er nood aan een heldere regeling. Met de nieuwe milieubijdrage betaalt ieder bedrijf dat thuisbatterijen produceert of importeert en op de Belgische markt brengt een milieubijdrage  per kilogram.

Transparantie is troef, want de milieubijdrage moet met vermelding van de bedragen zichtbaar op de facturen aan professionele klanten vermeld worden. Naar de eindklant toe kan je de bijdrage aanrekenen als een aparte categorie op de factuur. Zo hebben alle betrokken partijen de zekerheid dat er later geen onverwachte kosten volgen.

Voor welke batterijen geldt de milieubijdrage?

De milieubijdrage wordt ingevoerd  voor energie-opslagbatterijen met een gewicht tot en met 200 kg die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit, ongeacht de plaats waar ze geïnstalleerd worden (ESS of Energy Storage Systems). Dat zijn dus de gekende ‘thuisbatterijen’ op basis van lithium-ion of zoutwater*.

Batterijen die back-updoeleinden als hoofdfunctie hebben, de zogenaamde UPS-batterijen, horen daar niet bij.

* Voor thuisbatterijen op basis van lood blijft de administratieve bijdrage van toepassing.

Wat zijn de tarieven van de nieuwe milieubijdrage en welke kosten zijn gedekt?

Tarieven per kilogram dekken de kosten rond inzameling, ontmanteling, verwerking en recyclage van thuisbatterijen

Zowel de bestaande administratieve bijdrage als je individueel contract met Bebat vervallen, om plaats te maken voor de milieubijdrage die je betaalt op het moment dat je de batterij op de markt brengt. Dit zijn de tarieven:

 • € 2,39 / kg (excl. btw) voor Energy Storage Systems (ESS) op basis van lithium-ion
 • € 1,27 / kg (excl. btw) voor Energy Storage Systems (ESS) op basis van zoutwater 

Die bijdrage dekt de kosten voor registratie, preventie, sensibilisering, inzameling, ontmanteling, verwerking, recyclage, rapportering aan de overheid en ‘research & development’ om na te gaan of de batterijen een tweede leven kunnen krijgen (pay-as-you sell).

Met andere woorden: alle kosten zijn gedekt. Dat betekent dat je op het moment van terugname aan het einde van de levensloop van de batterijen (8 à 10 jaar later) geen kosten meer moet verwachten. Voor loodbatterijen blijft de administratieve bijdrage gelden.

Had je een individueel contract bij Bebat voor thuisbatterijen? Dat wordt door de nieuwe milieubijdrage overbodig en zal door Bebat worden opgezegd.

Overgangsperiode

De wijzigingen gelden vanaf 01/01/2022 voor de verkopen tussen professionelen (fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaars). Zoals bij elke vorige tariefwijziging wordt er ook nu weer een overgangsfase voorzien tot uiterlijk 01/04/2022 voor verkopen aan consumenten. Hierdoor kunnen bestaande stocks van thuisbatterijen die voor 01/01/2022 op de markt gebracht werden, nog gedurende 3 maanden aan de bijdragen van 2021 aan consumenten verkocht worden. Bebat zal echter vanaf 01/01/2022 de milieubijdrage factureren voor alle thuisbatterijen die vanaf dan op de markt worden gebracht. 

Hoe verloopt de aangifte bij Bebat vanaf 1 januari 2022?

Vanaf 1 januari 2022 ben je als deelnemer verplicht om een maandelijkse aangifte in te dienen voor alle thuisbatterijen die je op de markt brengt.

 • Doe je nu al een maandelijkse aangifte bij Bebat? Dan blijf je dat verder doen.
 • Doe je momenteel een jaarlijkse aangifte bij Bebat? Dan moet je de batterijen die verkocht zijn in 2021 nog volgens het oude systeem aangeven, en de administratieve bijdrage van 0,057 euro (excl. btw) per batterij betalen. Daar heb je nog tijd voor tot 28 februari 2022. De batterijen die je in 2022 verkoopt, moeten volgens het nieuwe maandelijkse systeem aangegeven worden. Dat betekent dat de batterijen die je in januari 2022 op de markt bracht, ook voor einde februari aangegeven moeten worden. Er is dus een kleine overgangsperiode waarin je mogelijk meerdere aangiftes in orde moet brengen.

Jaarlijkse aangifte 2021 

Maandelijkse aangifte vanaf 2022 

 • Batterijen die je in 2021 op de markt hebt gebracht
 • Aangifte voor 28 februari 2022 
 • Batterijen die je vanaf 1 januari 2022 op de markt hebt gebracht
 • Maandelijks aangifte, voor het einde van de volgende maand 

Voor de aangifte van thuisbatterijen zijn er nieuwe nomenclatuurnummers, die je dient te gebruiken bij je aangifte.

Raadpleeg de nieuwe nomenclatuurnummers

Geef het aantal, gewicht en referentienummer per batterij aan via het deelnemersplatform MyBatbase.

Wijzigt er iets aan de aanvaardingsplicht?

De aanvaardingsplicht is van toepassing op alle producenten, invoerders of installateurs die batterijen op de Belgische markt brengen. Om deze aanvaardingsplicht in te vullen heb je de keuze om ofwel zelf een individueel plan in te dienen en te laten goedkeuren bij de gewestelijke overheden, ofwel je aan te sluiten bij Bebat. Niets doen is dus geen optie. Deelnemers die thuisbatterijen op de markt brengen en zelf een inzamelsysteem hebben opgezet en dit willen behouden, zullen dus een individueel plan moeten indienen bij de overheden voor alle categorieën van batterijen (draagbaar, industrieel, automotive) die ze op de markt brengen. 

Je kan meer informatie terugvinden in deze blog.

Is de consument geïnformeerd over de milieubijdrage?

Ook de consument speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Hij zal mogelijk een prijsstijging waarnemen bij bedrijven die voordien de verwerkings- en recyclagekosten nog niet doorrekenden op de factuur. Maar de nieuwe regeling heeft ook voor eindgebruikers voordelen. Als de milieubijdrage is betaald aan Bebat, is de terugname van de thuisbatterij verzekerd, en hoeven ze zich dus later nergens zorgen over te maken. Bebat registreert immers elke thuisbatterij die je als deelnemer aangeeft en waarop een milieubijdrage is betaald. Bebat informeert consumenten over de milieubijdrage, zodat de voordelen ook voor hen helder worden: ze krijgen zekerheid voor de toekomst én leveren een belangrijke bijdrage tot een beter milieu en een duurzame samenleving!

Bebat stelt alles in het werk om alle spelers te informeren over hun verplichtingen in het kader van de aanvaardingsplicht en hen aan te sporen zich in regel te stellen.

Een duidelijk antwoord nodig op jouw vraag?

Een duidelijk antwoord nodig op jouw vraag?

Voor oplossingen op maat voor jouw specifieke situatie kan je terecht bij een van onze experten.

Contacteer ons