Skip to content

Bijdragen

Hier vind je een overzicht van de actuele bijdragen.

Actuele bijdragen

Als deelnemer bij Bebat betaalt u jaarlijks een forfaitaire bijdrage van € 60 (excl. btw) aan Bebat. Daarnaast betaalt u een milieubijdrage of een administratieve bijdrage per op de markt gebrachte draagbare, industriële of automotive batterij of accu.

Voor retroactieve aangiftes geldt de milieu- of administratieve bijdrage die geldig was op het moment dat de batterij of het toestel met batterij op de markt werd gebracht. 

Sinds 01/01/2020 werden de bijdragen voor draagbare, industriële en automotive batterijen en accu’s gewijzigd. Klik hier voor de tarieven van toepassing in 2020.

 

 

 

 
 

Wat is er veranderd op 1 januari 2020?

  • De milieubijdrage van de meeste batterijen daalt van € 0,063 (excl. btw) naar € 0,057 (excl. btw), hetzij een verdere verlaging van meer dan 9%. Sinds 1/01/2013 verlaagde Bebat de milieubijdrage met 54%.

  • De milieubijdrage voor het merendeel van de lithium-ion batterijen van elektrische fietsen daalt van € 9 (excl. btw) naar € 8,5 (excl. btw).

  • Wat betreft herlaadbare lithiumbatterijen zijn er geen wijzigingen in de verschillende gewichtscategorieën. De milieubijdrage voor elke categorie verlaagt.

  • De administratieve bijdrage voor loodbatterijen > 3 kg daalt van € 0,063 naar € 0,057 (excl. btw). Belangrijk om te signaleren is ook dat de administratieve bijdrage voor andere batterijen > 20kg daalt van € 1 (excl. btw) naar € 0,057 (excl. btw). De administratieve bijdrage voor alle batterijen en accu’s wordt aldus gelijkgeschakeld.

   

Overgangsperiode

De wijzigingen gelden vanaf 01/01/2020 voor wat betreft de verkopen tussen professionelen (fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaars). Zoals bij elke vorige tariefwijziging wordt er ook nu weer een overgangsfase voorzien tot uiterlijk 01/04/2020 voor verkopen aan consumenten. Hierdoor kunnen bestaande stocks nog gedurende 3 maanden aan de bijdragen van 2019 aan consumenten verkocht worden.

 
 
tombola-bike

Bijdragen - Historiek

Hier kan u de historiek vinden van de bijdragen sinds de afschaffing van de ecotaks.

Misschien wil je dit ook wel lezen

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

23 January 2018

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

Alles wat je moet weten over de jaarlijkse Bebat-aangifte

11 January 2019

Tegen 28 februari 2020 moet iedereen die in 2019 tot 10.000 batterijen of producten met batterijen op de Belgische markt heeft gebracht daarvan aangifte doen bij Bebat.

Alles wat je moet weten over het beheer van afvalstoffen

09 April 2018

In België is de milieureglementering geregionaliseerd. Dit wil zeggen dat in elk Gewest een specifieke reglementering over het beheer van afvalstoffen geldt. Maar wat houdt deze reglementering in?