Skip to content
De milieubijdrage voor thuisbatterijen en/of ESS: al jouw vragen beantwoord

De milieubijdrage voor thuisbatterijen en/of ESS: al jouw vragen beantwoord

De voorbije jaren zagen we een ongeziene opmars van thuisbatterijen/ESS. Als jij daar ook aan hebt bijgedragen, als producent, invoerder of installateur die batterijen op de Belgische markt brengt, dan weet je dat je moet voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Dat betekent dat je de batterijen aan het einde van hun leven moet terugnemen en verantwoordelijk bent voor alles wat te maken heeft met verwerking en recyclage.

Sinds 1 januari 2022 Bebat rekent nu een milieubijdrage aan voor Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen. Die betaal je als deelnemer van Bebat op het moment dat de batterij op de markt komt, en dus niet bij terugname in de toekomst. Misschien zit je nog met een aantal vragen over deze regeling:

  • Waarom een milieubijdrage?
  • Hoeveel bedraagt de milieubijdrage?
  • Hoe verloopt de aangifte bij Bebat?
  • Wat als de batterij afgedankt wordt?
  • Is er iets gewijzigd aan de aanvaardingsplicht?
  • Zijn consumenten op de hoogte?

Lees verder en vind alle antwoorden in dit artikel. 

Waarom werd de milieubijdrage ingevoerd voor thuisbatterijen/ESS?

De oplossing voor onduidelijke regeling en financiële verrassingen in de toekomst

De vraag om een milieubijdrage voor thuisbatterijen kwam uit de sector zelf. Er was geen eenduidige regeling voor de terugname van afgedankte thuisbatterijen/ESS, met moeilijke situaties op de markt tot gevolg. Een bedrijf dat voorbereid was op de toekomst en de verwerkings- en recyclagekosten alvast doorrekende aan de eindklant, had een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven die niet zo vooruit dachten. Die laatste komen in de toekomst dan weer in de problemen, wanneer ze bij verplichte terugname van batterijen geconfronteerd worden met verwerkingskosten die ze nooit aan de klant hebben doorgerekend. Het risico bestond ook dat bedrijven door de geldende aanvaardingsplicht niet alleen de zelf-verkochte batterijen moesten terugnemen maar ook die van andere spelers die op dat moment niet meer actief zijn.

Thuisbatterij plaatsing in garage

Daarom was er nood aan een heldere regeling. Met de milieubijdrage betaalt ieder bedrijf dat thuisbatterijen produceert of importeert en op de Belgische markt brengt een bijdrage per kilogram.

Transparantie is troef, want de milieubijdrage moet met vermelding van de bedragen zichtbaar op de facturen aan professionele klanten vermeld worden. Naar de eindklant toe kan je de bijdrage aanrekenen als een aparte categorie op de factuur. Zo hebben alle betrokken partijen de zekerheid dat er later geen onverwachte kosten volgen.

Voor welke batterijen geldt de milieubijdrage?

De milieubijdrage is ingevoerd voor batterijmodules voor energieopslag met een gewicht ≤ 200 kg die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit, ongeacht de plaats waar ze geïnstalleerd worden, met uitzondering van loodbatterijen. Hieronder vallen de modules voor residentieel (thuisbatterijen), commercieel en/of industrieel gebruik. Batterijen die back-updoeleinden als hoofdfunctie hebben, de zogenaamde UPS-batterijen horen daar niet bij.

Wat zijn de tarieven van de milieubijdrage en welke kosten zijn gedekt?

Tarieven per kilogram dekken de kosten rond inzameling, ontmanteling, verwerking en recyclage van thuisbatterijen/ESS.

  • € 2,39 / kg (excl. btw) voor thuisbatterijen/ESS op basis van lithium-ion
  • € 1,27 / kg (excl. btw) voor thuisbatterijen/ESS op basis van zoutwater

Die bijdrage dekt de kosten voor registratie, preventie, sensibilisering, inzameling, ontmanteling, verwerking, recyclage, rapportering aan de overheid en ‘research & development’ om na te gaan of de batterijen een tweede leven kunnen krijgen.

Met andere woorden: alle kosten zijn gedekt. Dat betekent dat je op het moment van terugname aan het einde van de levensloop van de batterijen (8 à 10 jaar later) geen kosten meer moet verwachten. Voor loodbatterijen blijft de administratieve bijdrage gelden.

De milieubijdrage wordt per kg berekend. Om het gewicht van de batterij te bepalen, dien je het gewicht te nemen van de batterij/module waar het serienummer op staat inclusief behuizing als die er is. De omvormer en BMS (Batterij Management System) moeten enkel meegeteld worden als deze in de behuizing geïntegreerd zijn.

Hoe verloopt de aangifte bij Bebat?

Sinds 1 januari 2022 ben je als deelnemer dus verplicht om een maandelijkse aangifte in te dienen voor alle thuisbatterijen/ESS die je op de markt brengt.

Om de aangegeven thuisbatterijen/ESS vlot te kunnen identificeren, gebruikt Bebat hun unieke serienummers. Zo zien we bij ophaling meteen of de milieubijdrage voor een specifieke batterij werd betaald.

Bij je aangifte van thuisbatterijen/ESS, dien je dus ook het serienummer, merk en model in te voeren van iedere geïmporteerde batterij.

Op die manier zit de batterij in onze databank en ben je ervan verzekerd dat er later bij de ophaling geen bijkomende kost meer wordt aangerekend.

Serienummer ingeven

Het serienummer is een uniek nummer dat bij elke thuisbatterij of ESS hoort. Wanneer je de aangifte doet op MyBatbase zal je een extra keuzemenu zien met als titel ‘Details thuisbatterijen’. Als je in dat menu doorklikt, vind je voor elke batterijmodule die je hebt aangegeven, een lijn waar je het serienummer, merk en model kan invullen.

Let op dat je het serienummer correct ingeeft! Als we bij ophaling van de afgedankte thuisbatterij het nummer niet in de databank terugvinden, dan is de ophaling betalend*.

*Tenzij je kan aantonen dat de batterij voor januari 2022 op de markt is gebracht.

Bebat heeft een referentielijst van ESS/thuisbatterijen samengesteld die voor iedereen toegankelijk is met nuttige informatie over merk, model, gewicht en milieubijdrage van de meest voorkomende modellen.

Raadpleeg de lijst hier

Nomenclatuurnummer ingeven

Bij je aangifte wordt ook gevraagd naar het nomenclatuurnummer. Dat is niet hetzelfde als het serienummer. De nomenclatuur is een lijst van alle batterijtypes die door Bebat gekend zijn. Het nomenclatuurnummer is gebaseerd op de chemische samenstelling (lithium, zoutwater, lood,…) en het type van batterij.

Voor de aangifte van thuisbatterijen/ESS zijn er specifieke nomenclatuurnummers, die je dient te gebruiken bij je aangifte.

Raadpleeg de nomenclatuurnummers voor thuisbatterijen/ESS

Geef het aantal, gewicht en referentienummer per batterijmodule aan via het deelnemersplatform MyBatbase.

Wat als de ESS/thuisbatterij afgedankt moet worden?

Als een consument aan de installateur meldt dat zijn of haar thuisbatterij/ESS afgedankt moet worden, dan zal de installateur de batterij bij de consument loskoppelen en kan hij beroep doen op Bebat voor de ophaling bij de installateur. De aanvraag voor een ophaling kan gebeuren via email aan collections@bebat.be of telefonisch op T +32 (0)16 76 88 06.

Wijzigt er iets aan de aanvaardingsplicht?

De aanvaardingsplicht is van toepassing op alle producenten, invoerders of installateurs die batterijen op de Belgische markt brengen. Om deze aanvaardingsplicht in te vullen heb je de keuze om ofwel zelf een individueel plan in te dienen en te laten goedkeuren bij de gewestelijke overheden, ofwel je aan te sluiten bij Bebat. Niets doen is dus geen optie. Deelnemers die thuisbatterijen en/of ESS op de markt brengen en zelf een inzamelsysteem hebben opgezet en dit willen behouden, zullen dus een individueel plan moeten indienen bij de overheden voor alle categorieën van batterijen (SLI- of automotive, EV, draagbaar ≤ 5 kg, industriëel, LMT ≤ 25 kg) die ze op de markt brengen.

Je kan meer informatie terugvinden in deze blog

Is de consument geïnformeerd over de milieubijdrage?

Ook de consument speelt een belangrijke rol in dit verhaal. Deze regeling heeft ook voor eindgebruikers voordelen. Als de milieubijdrage is betaald aan Bebat, is de terugname van de thuisbatterij/ESS verzekerd, en hoeven consumenten zich dus later nergens zorgen over te maken. Bebat registreert immers elke thuisbatterij/ESS die je als deelnemer aangeeft en waarop een milieubijdrage is betaald. Bebat informeert consumenten over de milieubijdrage, zodat de voordelen ook voor hen helder zijn: ze krijgen zekerheid voor de toekomst én leveren een belangrijke bijdrage tot een beter milieu en een duurzame samenleving!

Bebat stelt alles in het werk om alle spelers te informeren over hun verplichtingen in het kader van de aanvaardingsplicht en hen aan te sporen zich in regel te stellen.

Een duidelijk antwoord nodig op jouw vraag?

Een duidelijk antwoord nodig op jouw vraag?

Voor oplossingen op maat voor jouw specifieke situatie kan je terecht bij een van onze experten.

Contacteer ons