Skip to content
Over Bebat

Over Bebat

Wie zijn we?

Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren

In de pers

Voor meer persinformatie of beeldmateriaal kan je terecht bij marketing@bebat.be.

Meer over Bebat

Bebat is een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en streeft ernaar om steeds meer en beter batterijen te recycleren.