Skip to content
Sorteren

Sorteren

Alle opgehaalde batterijen worden naar Sortbat in Tienen gebracht, waar ze worden gesorteerd in een geautomatiseerd proces.

Voorsortering

Manuele sortering

Mechanische sortering

Automatische sortering

Voorsortering SOrtbat

Voorsortering

Eerst worden de grote batterijen en packs er hier al zo goed mogelijk uitgehaald. Eventuele zakjes met batterijen in worden opengesneden en leeggegoten.

Manuele sortering

De batterijen belanden op een loopband en de bijzondere batterijen zoals loodaccu’s, packs uit boormachines, computers, telefoons, audiovisuele toestellen, … worden manueel verwijderd. Soms krijgen we ook voorwerpen die niets met batterijen te maken hebben, zoals blikjes, etensresten, papier en ander huishoudelijk afval – die halen we er uiteraard ook uit en sorteren we volgens de regels van de kunst. Het zou natuurlijk nog beter zijn als dit niet tussen de batterijen zou zitten. Zodra dit gebeurd is, volgen de mechanische en automatische sorterting.

manuele sortering
Mechanische sortering

Mechanische sortering

Bij de mechanische sortering worden de batterijen met behulp van een schudzeef gesorteerd op grootte.

Automatische sortering

De laatste stap in het sorteerproces is de mechanische sortering. Hier wordt de lengte, het gewicht en de magnetische resonantie bepaald. Op basis van deze drie factoren kunnen we de chemische samenstelling bepalen en weten we om welk soort batterij het gaat. Zo kunnen we ze naar de juiste verwerker sturen voor verdere recyclage. 

Automatische sortering

7 chemische families

We sorteren de batterijen in 7 verschillende chemische families - en elke soort wordt volgens een specifiek proces gerecycleerd.

  • Alkaline en zinkkool
  • Lithium primair
  • Lithium herlaadbaar
  • Nikkel cadmium 
  • Nikkel metaalhydride
  • Loodaccu’s
  • Knoopcellen

Deze sortering gebeurt met 99,7% zuiverheid. Dat is belangrijk, want hoe zuiverder wij sorteren, hoe zuiverder het recyclageproces kan gebeuren, en hoe zuiverder de grondstoffen die kunnen gerecupereerd worden.