Skip to content
Veiligheid bij inzamelen

Veiligheid bij inzamelen

Ontdek hier handige tips en praktische richtlijnen.

10 tips voor veilig inzamelen

  1. Gebruik enkel de Bebat-inzamelunits
  2. Vermijd een te grote opslag en laat je Bebat-inzamelunit regelmatig ophalen.
  3. Stel de Bebat-inzamelunit niet bloot aan extreme warmte of koude. 
  4. Stel de Bebat-inzamelunit niet bloot aan vocht (regen, sneeuw, opstijgend vocht).
  5. Plaats de inzamelunit op een locatie met een zekere vorm van sociale controle.
  6. Plaats de inzamelunit op een locatie met genoeg verluchting en op voldoende afstand van andere afvalfracties zoals papier, olie, spuitbussen, ...
  7. Vermijd het mengen met andere afvalstoffen, voornamelijk met geleidende of brandbare materialen.
  8. Vermijd contact (vnl. huid en ogen) met verroeste en/ of lekkende batterijen! Indien toch contact met batterijzuren: goed de handen wassen en overvloedig spoelen met zuiver water.
  9. Voorkom kortsluiting bij een grote hoeveelheid knoopcellen, losse en/of naakte contacten of batterijen met + en - polen dicht tegen elkaar zoals 9V-batterijen. Plak ze liever af of zorg voor voldoende scheiding.
  10. In geval van calamiteiten (rook, geur, warmte ...) de batterijen afdekken met een deksel en/of droog zand, nooit water. Verwittig Bebat zo snel mogelijk via ons gratis incidentennummer 0800 97 523.