Skip to content

Veiligheid bij inzamelen

Ontdek hier handige tips en praktische richtlijnen.

10 tips voor veilig inzamelen

  1. Gebruik enkel de Bebat inzamelunits
  2. Vermijd een te grote opslag en laat je Bebat inzamelunit regelmatig ophalen.
  3. Stel de Bebat inzamelunit niet bloot aan extreme warmte of koude. 
  4. Stel de Bebat inzamelunit niet bloot aan vocht (regen, sneeuw, opstijgend vocht).
  5. Plaats de inzamelunit op een locatie met een zekere vorm van sociale controle.
  6. Plaats de inzamelunit op een locatie met genoeg verluchting en op voldoende afstand van andere afvalfracties zoals papier, olie, spuitbussen, ...
  7. Vermijd het mengen met andere afvalstoffen, voornamelijk met geleidende of brandbare materialen.
  8. Vermijd contact (vnl. huid en ogen) met verroeste en/ of lekkende batterijen! Indien toch contact met batterijzuren: goed de handen wassen en overvloedig spoelen met zuiver water.
  9. Voorkom kortsluiting bij een grote hoeveelheid knoopcellen, losse en/of naakte contacten of batterijen met + en - polen dicht tegen elkaar zoals 9V batterijen. Plak ze liever af of zorg voor voldoende scheiding.
  10. In geval van calamiteiten (rook, geur, warmte ...) de batterijen afdekken met een deksel en/of droog zand, nooit water. Verwittig Bebat zo snel mogelijk via ons gratis incidentennummer 0800 97 523.

Misschien wil je dit ook wel lezen

E-sigaretten: zo ga je veilig om met de batterij

08 March 2019

Een e-sigaret of vaper werkt op batterijen. Verkeerd gebruik kan leiden tot brand of zelfs ontploffing. Ontdek hoe je veilig omgaat met de batterij van een e-sigaret.

Een bult op mijn batterij: gevaarlijk?

04 October 2018

Batterijen kunnen bij oververhitting uitzetten door gasvorming. Ontdek wat je moet doen en hoe je het kan voorkomen.

Knoopcellen moeten op een strookje plakband bij het inzamelen. Feit of fictie?

25 June 2018

Ontdek wat het effect is als je de kleine batterijen op die manier inzamelt.