Skip to content
Wetgeving

Wetgeving

Je vindt hieronder een overzicht van volgende wetgeving:

  • de aanvaardingsplicht voor afgedankte draagbare, industriële en automotive batterijen en accu’s in de drie Gewesten in België  
  • het koninklijk besluit m.b.t. het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu’s
  • een overzicht van de toepasselijke Europese wetgeving
  • Wil je alvast een inzicht krijgen in de nieuwe Europese batterijwetgeving die binnenkort
    goedgekeurd wordt? 
    Ontdek de infographic & het dossier van de toekomstige Batterijverordening hier. 

Vlaanderen

23.12.2011 - Materialendecreet

Decreet betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Lees meer

17.02.2012 - VLAREMA

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen.

Lees meer

15.06.2018 - MBO - Vlaanderen

Milieubeleidsovereenkomst betreffende de aanvaardingsplicht voor afgedankte draagbare en industriële batterijen en accu’s.

Downloaden

 

   

Wallonië

27.06.1996 - Décret relatif aux déchets 

Lees meer

23.09.2010 - Arrêté du Gouvernement wallon 

Arrêté du Gouvernement wallon instaurant une obligation de reprise de certains déchets.
Lees meer 

05.12.2013 - Convention environnementale

Convention environnementale relative à l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs portables et industriels.
Download

Convention environnementale relative à l’exécution de l’obligation de reprise en matière de déchets de piles et accumulateurs automobiles.
Lees meer

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

14.06.2012 - Ordonnantie betreffende afvalstoffen

Lees meer

01.12.2016 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen.  
Lees meer

14.06.2019 – MBO – Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Milieuovereenkomst betreffende afgedankte batterijen en accu’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Download

 

Federaal

27.03.2009 - Koninklijk besluit - Federaal

Koninklijk besluit inzake het op de markt brengen en de informatie voor de eindgebruikers van batterijen en accu's, en tot opheffing van het koninklijk besluit van 17 maart 1997 inzake batterijen en accu's die gevaarlijke stoffen bevatten.
Lees meer

Europees

06.09.2006 - Richtlijn 2006/66/EG 

Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's, alsook afgedankte batterijen en accu's en tot intrekking van Richtlijn 91/157/EEG. 
Download

20.11.2013 - Richtlijn 2013/56/EU 

Richtlijn 2013/56/EU van het Europees Parlement en de Raad 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s, wat het op de markt brengen van cadmiumhoudende draagbare batterijen en accu’s voor gebruik in draadloos elektrisch gereedschap en van knoopcellen met een laag kwikgehalte betreft, en houdende intrekking van Beschikking 2009/603/EG van de Commissie. 
Download

11.06.2012 - Verordening (EU) Nr. 493/2012 van de Commissie

Verordening (EU) Nr. 493/2012 van de Commissie van 11 juni 2012 houdende nadere bepalingen voor de berekening van de recyclingrendementen van de recyclingprocesssen van afgedankte batterijen en accu’s, overeenkomstig Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad. 
Download