Skip to content

Over welke batterijen gaat het?

Zijn alle batterijen onderworpen aan de aanvaardingsplicht?

Alle batterijen zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Er zijn 2 uitzonderingen hierop, namelijk:

  • batterijen bestemd voor apparatuur die in de ruimte gestuurd wordt
  • batterijen voor specifieke militaire doeleinden.

De wetgeving definieert 3 categorieën batterijen: 

  • draagbare batterijen
  • industriële batterijen
  • automotive batterijen

Bebat neemt de aanvaardingsplicht voor de draagbare, industriële en automotive batterijen op zich.

Om te bepalen tot welke categorie een batterij behoort, heeft Bebat een handige beslissingsboom ontwikkeld.

Bekijk hier de beslissingsboom

 

 

 
 

Misschien wil je dit ook wel lezen

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

23 January 2018

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

Alles wat je moet weten over de jaarlijkse Bebat-aangifte

11 January 2019

Tegen 28 februari 2020 moet iedereen die in 2019 tot 10.000 batterijen of producten met batterijen op de Belgische markt heeft gebracht daarvan aangifte doen bij Bebat.

Alles wat je moet weten over het beheer van afvalstoffen

09 April 2018

In België is de milieureglementering geregionaliseerd. Dit wil zeggen dat in elk Gewest een specifieke reglementering over het beheer van afvalstoffen geldt. Maar wat houdt deze reglementering in?