Skip to content
Over welke batterijen gaat het?

Over welke batterijen gaat het?

Zijn alle batterijen onderworpen aan de aanvaardingsplicht?

Alle batterijen zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Er zijn 2 uitzonderingen hierop, namelijk:

  • batterijen bestemd voor apparatuur die in de ruimte gestuurd wordt
  • batterijen voor specifieke militaire doeleinden

De wetgeving definieert 3 categorieën batterijen: 

  • draagbare batterijen
  • industriële batterijen
  • automotive batterijen

Bebat neemt de aanvaardingsplicht voor de draagbare, industriële en automotive batterijen op zich.

Om te bepalen tot welke categorie een batterij behoort, heeft Bebat een handige beslissingsboom ontwikkeld.


Bekijk hier de beslissingsboom