Skip to content

Aanvaardingsplicht

Wat betekent dit voor u?

Wat houdt de aanvaardingsplicht in?

  • Deze wetgeving verplicht u als producent of invoerder de afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te laten verwerken mits het respecteren van de door de wetgever opgelegde doelstellingen. 
  • Daarnaast dient u als producent of invoerder ook maatregelen te nemen op het vlak van de preventie van batterijen, dient u de gebruikers van de batterijen uitgebreid te sensibiliseren en moet u over dit alles uitgebreid rapporteren aan de gewestelijke overheden.
  • Ten slotte dient u te voldoen aan de registratieplicht bij de gewestelijke overheden. Deze verplichtingen vloeien voort uit de Europese richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's die in de drie Gewesten werd omgezet in regionale wetgeving.
  • Het is belangrijk te benadrukken dat alle batterijen en accu’s onder de aanvaardingsplicht vallen. Het betreft zowel losse batterijen of accu’s alsook batterijen of accu’s die worden meegeleverd met een ander product of zich in een product bevinden.

 

Hoe voldoet u aan de aanvaardingsplicht?

Voor producenten of invoerders is het niet eenvoudig om individueel te voldoen aan de aanvaardingsplicht. Het is veel makkelijker om zich aan te sluiten bij het collectieve systeem.

Daarom sloot de sector milieubeleidsovereenkomsten af met de Gewesten en hebben de 5 fabrikanten van batterijen het beheersorganisme Bebat opgericht onder de vorm van een vzw. Bebat vervult de aanvaardingsplicht van de afgedankte draagbare, industriële en automotive batterijen voor de bedrijven die zich hebben aangesloten.

Brengt u draagbare, industriële en automotive batterijen op de Belgische markt en wenst u dat Bebat uw aanvaardingsplicht vervult, sluit u dan aan bij Bebat.

Ja, ik wil aansluiten bij Bebat

 

Wetgeving overzicht

Lees meer

Misschien wil je dit ook wel lezen

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

23 January 2018

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

Alles wat je moet weten over het beheer van afvalstoffen

09 April 2018

In België is de milieureglementering geregionaliseerd. Dit wil zeggen dat in elk Gewest een specifieke reglementering over het beheer van afvalstoffen geldt. Maar wat houdt deze reglementering in?

Alles wat je moet weten over de jaarlijkse Bebat-aangifte

11 January 2019

Tegen 28 februari 2020 moet iedereen die in 2019 tot 10.000 batterijen of producten met batterijen op de Belgische markt heeft gebracht daarvan aangifte doen bij Bebat.