Skip to content
Aanvaardingsplicht

Aanvaardingsplicht

Wat betekent dit voor jou?

Wat houdt de aanvaardingsplicht in?

  • Deze wetgeving verplicht je als producent of invoerder de afgedankte batterijen en accu’s in te zamelen en te laten verwerken mits het respecteren van de door de wetgever opgelegde doelstellingen. 
  • Daarnaast dien je als producent of invoerder ook maatregelen te nemen op het vlak van de preventie van batterijen, dien je de gebruikers van de batterijen uitgebreid te sensibiliseren en moet je over dit alles uitgebreid rapporteren aan de gewestelijke overheden.
  • Ten slotte dien je te voldoen aan de registratieplicht bij de gewestelijke overheden. Deze verplichtingen vloeien voort uit de Europese richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 september 2006 inzake batterijen en accu's die in de drie Gewesten werd omgezet in regionale wetgeving.
  • Het is belangrijk te benadrukken dat alle batterijen en accu’s onder de aanvaardingsplicht vallen. Het betreft zowel losse batterijen of accu’s alsook batterijen of accu’s die worden meegeleverd met een ander product of zich in een product bevinden.

 

   
Brochure aanvaardingsplicht

Brochure aanvaardigingsplicht

Valt jouw onderneming onder deze wetgeving? Ontdek alles over de aanvaardingsplicht in onze handige brochure!

 

 

Download de brochure

Hoe voldoe je aan de aanvaardingsplicht?

Voor producenten of invoerders is het niet eenvoudig om individueel te voldoen aan de aanvaardingsplicht. Het is veel makkelijker om zich aan te sluiten bij het collectieve systeem.

Daarom sloot de sector milieubeleidsovereenkomsten af met de Gewesten en hebben de 5 fabrikanten van batterijen het beheersorganisme Bebat opgericht onder de vorm van een vzw. Bebat vervult de aanvaardingsplicht van de afgedankte draagbare, industriële en automotive batterijen voor de bedrijven die zich hebben aangesloten.

Breng je draagbare, industriële en automotive batterijen op de Belgische markt en wens je dat Bebat uw aanvaardingsplicht vervult, sluit je dan aan bij Bebat.

Ja, ik wil aansluiten bij Bebat

   
machine with wheel in warehouse
person typing on computer with open book

Wetgeving overzicht

Lees meer