Skip to content

Aanvaardingsplicht voor eindverkopers van batterijen

Wat is de aanvaardingsplicht?

Afgedankte batterijen en accu's, zowel los verkocht als ingebouwd in een toestel, zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen en accu's. Zij zijn verplicht om het door de klant afgedankte product terug te nemen.

Hoe kan ik als verkoper voldoen aan de aanvaardingsplicht?

Wanneer je batterijen verkoopt, ben je ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen voor recyclage, en dit zonder aankoopverplichting.

Je kan hier op twee manieren aan voldoen:

  1. Door zelf een inzamelsysteem te organiseren. Je zorgt dan zelf voor de correcte inzameling, recyclage en rapportering aan de overheden. Je bent ook verantwoordelijk voor preventie en communicatie, en voldoet aan alle wettelijke normen hieromtrent.
  2. Je wordt gratis inzamelpunt. Bebat neemt dan de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht van jou over. Wij zorgen voor de gratis ophaling en de correcte recyclage de gebruikte batterijen en accu's.

Ben je naast verkooppunt van batterijen ook invoerder of producent die batterijen op de Belgische markt brengt? Dien je ook te voldoen aan de aanvaardingsplicht voor producenten. Meer info hierover vind je onder het menu producenten.

Misschien wil je dit ook wel lezen

Feit of fictie: overal waar je batterijen koopt, kan je ze ook weer binnenbrengen

01 October 2018

Voor gebruikte batterijen en accu’s geldt een aanvaardingsplicht. Elke verkoper van batterijen is verplicht om ze terug te nemen. Ontdek welke spelregels gelden …

Belgen zijn inzamelkampioenen: meer dan 3.000 ton gebruikte batterijen in 2017

07 June 2018

Het jaarverslag van Bebat is een feit, en dat betekent opnieuw een pak interessante feiten en cijfers over hoe Belgen gebruikte batterijen inzamelen. Hier een overzicht van onze opvallendste bevindingen over 2017.

Alles wat je moet weten over het beheer van afvalstoffen

09 April 2018

In België is de milieureglementering geregionaliseerd. Dit wil zeggen dat in elk Gewest een specifieke reglementering over het beheer van afvalstoffen geldt. Maar wat houdt deze reglementering in?