Skip to content
Aanvaardingsplicht voor eindverkopers van batterijen

Aanvaardingsplicht voor eindverkopers van batterijen

Wat is de aanvaardingsplicht?

Afgedankte batterijen en accu's, zowel los verkocht als ingebouwd in een toestel, zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. De aanvaardingsplicht houdt in dat de eindverkoper, tussenhandelaar en producent/invoerder verantwoordelijk zijn voor de inzameling en verwerking van afgedankte batterijen en accu's. Zij zijn verplicht om het door de klant afgedankte product terug te nemen.

Hoe kan ik als verkoper voldoen aan de aanvaardingsplicht?

Wanneer je batterijen verkoopt, ben je ook verplicht om gebruikte batterijen terug te nemen voor recyclage, en dit zonder aankoopverplichting.

Je kan hier op twee manieren aan voldoen:

  1. Door zelf een inzamelsysteem te organiseren. Je zorgt dan zelf voor de correcte inzameling, recyclage en rapportering aan de overheden. Je bent ook verantwoordelijk voor preventie en communicatie, en voldoet aan alle wettelijke normen hieromtrent.
  2. Je wordt gratis inzamelpunt. Bebat neemt dan de praktische uitvoering van de aanvaardingsplicht van jou over. Wij zorgen voor de gratis ophaling en de correcte recyclage de gebruikte batterijen en accu's.

Ben je naast verkooppunt van batterijen ook invoerder of producent die batterijen op de Belgische markt brengt? Dien je ook te voldoen aan de aanvaardingsplicht voor producenten. Meer info hierover vind je onder het menu producenten.

Ontdek ook een handig overzicht in onze infographic