Skip to content
Met je bedrijf zelf voldoen aan de aanvaardingsplicht? Dat doe je zo.

Met je bedrijf zelf voldoen aan de aanvaardingsplicht? Dat doe je zo.

Ben je producent of invoerder van batterijen en/of producten met batterijen en breng je die op de Belgische markt? Dan verplicht de wetgever je (kort samengevat) om afgedankte batterijen terug te nemen en er mee voor te zorgen dat die gerecycleerd worden. De makkelijkste oplossing? Sluit aan bij Bebat en je bent van heel wat zorgen verlost. Maar je kan ook zelf het nodige doen om ‘in orde’ te zijn. Hoe pak je dat aan?

Als producent of invoerder van batterijen en/of producten met batterijen op de Belgische markt ben je ook verantwoordelijk voor de inzameling en recyclage van die batterijen ná hun eerste leven. Dat wordt bepaald door de wettelijke aanvaardingsplicht. Wat houdt dat precies in? Kijk even naar het volgende hoofdstukje, daar zie je alle ‘musts’ duidelijk opgelijst. Om te voldoen aan al die verplichtingen werken veel ondernemingen samen met een partner zoals Bebat. 

Wil je samenwerken met Bebat?

Registreer dan hier je onderneming

1. Wettelijk in orde zijn? Dat doe je zo.

Ben je een doe-het-zelver in hart en nieren en wil je alle taken van de aanvaardingsplicht liever op jou nemen? Dat kan. Beginnen doe je met het begin: je registreren. Daarna volgt nog een hele reeks andere verplichtingen. Die gelden voor alle ondernemingen die batterijen (los of ingebouwd) importeren (of produceren) en in België verkopen, verhuren of ter beschikking stellen. De wetgever beschouwt je dan als ‘producent’

To-dolijst aanvaardingsplicht: 

 • Zich registreren
 • Aangifte doen van het aantal verkochte batterijen bij de gewestelijke overheid;
 • Sensibiliseren en preventiemaatregelen nemen;
 • Een dekkend inzamelsysteem op poten zetten voor afgedankte batterijen. Je dient niet alleen de batterijen die je zelf op de markt brengt, maar ook de afgedankte batterijen van andere fabrikanten/invoerders die bij jou worden afgeleverd, op te vangen. Ook wie geen klant is bij je onderneming, mag dus batterijen inleveren bij jou;
 • De batterijen die je inzamelde laten verwerken bij een recycler die voldoet aan de 3 gewestelijke wetgevingen (OVAM in Vlaanderen, Leefmilieu Brussel voor het Brussels Hoofdstedelijk gewest en DSD voor het Waalse gewest);
 • Bewijzen dat deze recycler de Europese (en gewestelijke) opgelegde minimale recyclingefficiëntie behaalt;
 • Rapporteren over bovenstaande verplichtingen aan de drie overheden.
Aandachtspunten aangifte fouten

Niet zeker of jouw bedrijf of zaak wel aan de aanvaardingsplicht moet voldoen? 

Doe de test

2. Wat kan Bebat voor mij doen?

Je ziet het meteen: de aanvaardingsplicht brengt heel wat praktisch en administratief werk met zich mee. In de praktijk zijn er niet veel bedrijven die kiezen voor ‘doe-het-zelven’. De meesten schakelen de hulp van Bebat in. Maar wat doet Bebat precies?

Bebat zorgt ervoor dat je in orde bent met de wettelijke aanvaardingsplicht.

Dit doen we door de volgende verplichtingen uit jouw handen te nemen:

 • De gewestelijke registratieplicht in orde brengen;
 • Uitgebreide sensibiliseringscampagnes opzetten;
 • Preventiemaatregelen treffen;
 • Afgedankte batterijen inzamelen*;
 • Advies geven over ‘hoe met batterijen omgaan bij inzamelpunten’;
 • Gratis inzamelmiddelen voorzien;
 • Zorgen voor recyclage mét bewijs van recyclage-efficiëntie*;
 • Gewestelijke rapportering aan de overheden;
 • Veilig transport, opslag en verwerking van afgedankte batterijen.

* Voor batterijen > 20 kg (voor loodbatterijen > 3 kg) waarvoor een administratieve bijdrage geldt, zorgt Bebat voor een oplossing op maat.

3. Mét Bebat: wat moet ik zelf nog doen?

Bebat doet heel wat om jou op weg te helpen met de wettelijke aanvaardingsplicht. Als aangesloten deelnemer rest je nog een kleine verantwoordelijkheid. 

Je dient enkel nog aangifte te doen van de batterijen die je op de Belgische markt brengt via ons online platform myBatbase. Dit gebeurt jaarlijks (wanneer je minder dan 10.000 batterijen op de markt brengt) of maandelijks (> 10.000 batterijen).

Lees meer over de jaarlijkse aangifte

De verplichtingen zijn niet langer jouw bezorgdheid. Die neemt Bebat van je over. Makkelijk, toch?

Meer info over een partnership met Bebat vind je hier

Mij aansluiten bij Bebat, wat kost dat?

Als Bebat-lid betaal je een jaarlijkse forfaitaire bijdrage van € 60. Hier komen nog milieu- en administratieve bijdragen per batterij bij. Deze zijn goedgekeurd door de 3 gewesten.

Voor een uitgebreider antwoord over het kostenplaatje raadpleeg je deze blogpost.

Mybatbase

4. Zelf doen, of Bebat inschakelen?

Zelf doen of Bebat inschakelen? Daar ben je volledig vrij in. Maar bij de wettelijke aanvaardingsplicht komt best wel wat bij kijken. Tijd en energie die je wellicht liever in je eigen onderneming steekt? De meeste bedrijven kiezen voor Bebat. En gelijk hebben ze.

Want met Bebat loopt alles veel eenvoudiger en efficiënter.

Hoe eenvoudig?

Dat vertelt Bebat-lid ED&A uit eigen ervaring.

Verwachtingen deelnemers

Breng je batterijen op de markt?

Verkoop je batterijen in België die je hebt geproduceerd in België? Of die je hebt aangekocht in het buitenland bij een bedrijf dat jouw aangifteplicht niet overneemt? Ben je een buitenlands bedrijf dat via verkoop of afstand batterijen verkoopt aan Belgische particulieren? Dan heb je een aantal wettelijke verplichtingen qua registratie, aangifte, inzameling, recyclage... van de afgedankte batterijen. Bebat zorgt ervoor dat je bedrijf hiermee in orde is.
Sluit je aan bij Bebat