Skip to content

Aangifte doen

De aangifte

De basis waarop u aangifte moet doen, is verschillend naargelang uw bedrijf/organisatie gevestigd is in België of buiten België.

Bedrijven gevestigd in België

De aangifte kan hetzij op basis van uw verkoopgegevens, hetzij op basis van uw aankoopgegevens gebeuren. Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijkheden:

 1. Wanneer u bij de verkoop van batterijen of toestellen met batterijen uitsluitend facturen opmaakt, gebeurt de declaratie aan Bebat op basis van uw verkoopgegevens.
 2. Wanneer u echter uitsluitend met kastickets, of met een combinatie van kastickets en facturen werkt, gebeurt de declaratie op basis van uw aankoopgegevens.
 3. Wanneer u gedurende een bepaalde periode geen batterijen of toestellen met batterijen op de markt brengt, dient u een nulaangifte te doen.

In dit schema kan u terugvinden welke batterijen u moet aangeven.

Bedrijven gevestigd buiten België

U declareert op basis van uw verkopen. U geeft de batterijen aan die u in België verkoopt aan particulieren via verkoop op afstand alsook aan Belgische bedrijven van wie u de aanvaardingplicht overneemt.

In dit schema kan u terugvinden welke batterijen u moet aangeven.

Hoe dien ik aangiftes in?

Elke aangifte gebeurt steeds via het aangifteplatform myBatbase. Dit is een beveiligde omgeving, waarop u kan inloggen met een persoonlijke login. 

Meer informatie over de aangifte kan u terugvinden in de FAQ.

 

 

 

 

 

 

 
 

Vereenvoudigde aangifte

Wat is de vereenvoudigde aangifte?

De vereenvoudigde aangifte houdt in dat u slechts één keer per jaar aangifte doet van de door u op de markt gebrachte batterijen (los of in een toestel). Deze aangifte maakt gebruik van een beperkt aantal nomenclatuurnummers. 

Overzicht van de betreffende nomenclatuurnummers.

Instructievideo hoe u correct uw aangifte kan indienen 

Kom ik in aanmerking voor een vereenvoudigde aangifte?

Deelnemers die minder dan 10.000 batterijen op de markt brengen (los of in een toestel), komen in aanmerking voor de vereenvoudigde aangifte. 

Wanneer moet de vereenvoudigde aangifte gebeuren?

Deze gebeurt ten laatste op 28 februari van het jaar volgend op het aangiftejaar.

Maandelijkse aangifte

Wanneer u meer dan 10.000 batterijen op de markt brengt (los of in een toestel), dient u maandelijks een aangifte te doen. Dit dient te gebeuren binnen de maand volgend op de aangifteperiode. De aangifte moet gebeuren gebruik makend van de nomenclatuur.

 

 

 

 

 
 

Nomenclatuur

De nomenclatuur is een lijst die alle door Bebat gekende batterijen omvat. Het nomenclatuurnummer van een batterij is gebaseerd op volgende gegevens:

 • de chemische samenstelling (zink-kolen, alkaline ...)
 • het type van batterij (identificatie I.E.C, J.I.S, USA..)
 • het gewicht per batterij (uitgedrukt in gram)
 • het formaat (lengte x breedte x hoogte uitgedrukt in mm)

De nomenclatuur van batterijen bestaat uit 2 afdelingen die gekenmerkt worden door een letter:

 • "A" voor de apart of los verkochte batterijen
 • "B" voor de ingebouwde of met een toestel verkochte batterijen.
 • "SA" voor de automotive (start) batterijen - 1e montage
 • "SB" voor de automotive (start) batterijen - vervangmarkt 

Nomenclatuurnummers kunnen opgezocht worden in de zoekfunctie van myBatbase

 

 

   

Aangifte van batterijpacks

Een batterijpack is een set van batterijen of accu's die onderling verbonden en/of voorzien zijn van een buitenverpakking, die een complete eenheid vormt en die niet gemaakt is om door de eindgebruiker opgedeeld of geopend te worden. Batterijpacks moeten als een geheel worden aangegeven en niet op basis van de afzonderlijke cellen.

 

 

   

Belang van een correcte aangifte

Het is belangrijk dat u de correcte aantallen op de markt gebrachte batterijen aangeeft bij Bebat en dat u gebruik maakt van de correcte nomenclatuurnummers. Deze nomenclatuurnummers zijn immers bepalend voor de chemische familie en het gewicht van de batterijen. Daarnaast geven zij ook andere informatie die noodzakelijk is voor de rapportage aan de gewestelijke overheden.

Op basis van uw aangiftes bepalen de gewestelijke overheden de inzameldoelstelling die Bebat moet behalen.

In de toekomst zal Bebat gedifferentieerde bijdragen invoeren. Dit betekent dat de bijdrage zal verschillen naargelang de chemische familie en het gewicht van de batterij.

Het gebruik van het juiste nomenclatuurnummer zal dan ook belangrijk zijn om de juiste milieu- of adminstratieve bijdrage te kunnen bepalen.

Misschien wil je dit ook wel lezen

Alles wat je moet weten over de jaarlijkse Bebat-aangifte

11 January 2019

Tegen 28 februari 2020 moet iedereen die in 2019 tot 10.000 batterijen of producten met batterijen op de Belgische markt heeft gebracht daarvan aangifte doen bij Bebat.

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

23 January 2018

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

We sorteren om te recycleren. Maar wat kán er gerecycleerd worden?

23 April 2018

Sorteren kunnen we allemaal, maar wist je dat sommigen wel érg creatief omgaan met recyclage?