Skip to content
Aangifte doen

Aangifte doen

Mockup brochure

Ontdek alles over aangifte doen in onze deelnemersgids!

Onze deelnemersgids geeft antwoord op vaak gestelde vragen over de aanvaardingsplicht, de aangiftes, de bijdragen en alles wat daarmee te maken heeft.

 
Ontdek de brochure!

De aangifte

De basis waarop je aangifte moet doen, is verschillend naargelang je bedrijf/organisatie gevestigd is in België of buiten België.

Hoe dien ik aangiftes in?

Elke aangifte gebeurt steeds via het aangifteplatform MyBatbase. Dit is een beveiligde omgeving, waarop je kan inloggen met een persoonlijke login. 

Meer informatie over de aangifte kan je terugvinden in de FAQ.

Kaartje belgië

Bedrijven gevestigd in België

De aangifte kan hetzij op basis van je verkoopgegevens, hetzij op basis van je aankoopgegevens gebeuren. Hieronder vind je een overzicht van de mogelijkheden:

 1. Wanneer je bij de verkoop van batterijen of toestellen met batterijen uitsluitend facturen opmaakt, gebeurt de aangifte aan Bebat op basis van je verkoopgegevens.
 2. Wanneer je echter uitsluitend met kastickets, of met een combinatie van kastickets en facturen werkt, gebeurt de aangifte op basis van je aankoopgegevens.
 3. Wanneer je gedurende een bepaalde periode geen batterijen of toestellen met batterijen op de markt brengt, dien je een nulaangifte te doen.

In dit schema kan je terugvinden welke batterijen je moet aangeven.

Bedrijven gevestigd buiten België

Je doet aangifte op basis van je verkopen. Je geeft de batterijen aan die je in België verkoopt aan particulieren via verkoop op afstand alsook aan Belgische bedrijven van wie je de aanvaardingplicht overneemt.

In dit schema kan je terugvinden welke batterijen je moet aangeven.

Kaartje buitenland
Grijze achtergrond

Jaarlijkse aangifte

Wanneer je minder dan 10.000 batterijen op de markt brengt (los of in een toestel), dien je een jaarlijkse aangifte in. Deze aangifte moet gebeuren vóór 28 februari volgend op het declaratiejaar via het aangifteportaal MyBatbase. Je dient gebruik te maken van nomenclatuurnummers.

Maandelijkse aangifte

Wanneer je meer dan 10.000 batterijen op de markt brengt (los of in een toestel), dien je maandelijks een aangifte te doen. Dit dient te gebeuren binnen de maand volgend op de aangifteperiode. De aangifte moet gebeuren gebruik makend van de nomenclatuur. De maandelijkse aangifte kan op 3 manieren gebeuren.

assortiments of batteries

Nomenclatuur

De nomenclatuur is een lijst die alle door Bebat gekende batterijen omvat. Het nomenclatuurnummer van een batterij is gebaseerd op volgende gegevens:

 • de chemische samenstelling (zink-kolen, alkaline ...)
 • het type van batterij (identificatie I.E.C, J.I.S, USA..)
 • het gewicht per batterij (uitgedrukt in gram)
 • het formaat (lengte x breedte x hoogte uitgedrukt in mm)

De nomenclatuur van batterijen bestaat uit 2 afdelingen die gekenmerkt worden door een letter:

 • "A" voor de apart of los verkochte batterijen
 • "B" voor de ingebouwde of met een toestel verkochte batterijen.
 • "SA" voor de automotive (start) batterijen - 1e montage
 • "SB" voor de automotive (start) batterijen - vervangmarkt 

Nomenclatuurnummers kunnen opgezocht worden in de zoekfunctie van MyBatbase

Aangifte van batterijpacks

Een batterijpack is een set van batterijen of accu's die onderling verbonden en/of voorzien zijn van een buitenverpakking, die een complete eenheid vormt en die niet gemaakt is om door de eindgebruiker opgedeeld of geopend te worden. Batterijpacks moeten als een geheel worden aangegeven en niet op basis van de afzonderlijke cellen.

Accu fototoestel

Belang van een correcte aangifte

Het is belangrijk dat je de correcte aantallen op de markt gebrachte batterijen aangeeft bij Bebat en dat je gebruik maakt van de correcte nomenclatuurnummers. Deze nomenclatuurnummers zijn immers bepalend voor de chemische familie en het gewicht van de batterijen. Daarnaast geven zij ook andere informatie die noodzakelijk is voor de rapportage aan de gewestelijke overheden.

Op basis van je aangiftes bepalen de gewestelijke overheden de inzameldoelstelling die Bebat moet behalen.

In de toekomst zal Bebat gedifferentieerde bijdragen invoeren. Dit betekent dat de bijdrage zal verschillen naargelang de chemische familie en het gewicht van de batterij.

Het gebruik van het juiste nomenclatuurnummer zal dan ook belangrijk zijn om de juiste milieu- of adminstratieve bijdrage te kunnen bepalen.