Skip to content

Bijdragen

Hier vind je een overzicht van de actuele bijdragen.

Actuele bijdragen

Als deelnemer bij Bebat betaalt u jaarlijks een forfaitaire bijdrage van € 60 (excl. btw) aan Bebat. Daarnaast betaalt u een milieubijdrage of een administratieve bijdrage per op de markt gebrachte draagbare, industriële of automotive batterij of accu.

Voor retroactieve aangiftes geldt de milieu- of administratieve bijdrage die geldig was op het moment dat de batterij of het toestel met batterij op de markt werd gebracht. 

Sinds 01/01/2019 werden de bijdragen voor draagbare, industriële en automotive batterijen en accu’s gewijzigd. 

Wat veranderde er op 1 januari 2019?

  • Een verlaging van de milieubijdrage van de meeste batterijen van € 0,073/stuk (excl. btw) naar € 0,063/stuk (excl. btw), hetzij een verdere verlaging van 14%.
  • Een verlaging van de milieubijdrage voor het merendeel van de lithium-ion batterijen van elektrische fietsen van € 10 (excl. btw) naar € 9,00 (excl. btw). 
  • Wat betreft herlaadbare lithiumbatterijen zijn er geen wijzigingen in de verschillende gewichtscategorieën. De milieubijdrage voor elke categorie daalde.
  • De administratieve bijdrage voor loodbatterijen van meer dan 3 kg bedraagt € 0,063 (excl. btw), voor andere batterijen met een gewicht van meer dan 20 kg, € 1 (excl. btw).

De wijzigingen zijn ingegaan per 01/01/2019 voor wat betreft de verkopen tussen professionelen (fabrikanten, invoerders, groot- en kleinhandelaars). Er is een overgangsfase voorzien tot ten laatste 01/04/2019 voor verkopen aan consumenten, zodat bestaande stocks nog gedurende 3 maanden aan de bijdragen van 2018 verkocht kunnen worden.

De wetgeving voorziet dat de milieubijdrage dient bepaald te worden per soort en per type batterij. Bebat pleitte bij de 3 gewestelijke administraties echter voor een evenwicht tussen differentiatie in bijdragen en administratieve eenvoud voor de deelnemers en de distributie. Bijgevolg worden enkel de milieubijdragen voor lithium herlaadbare batterijen gedifferentieerd. 

Voor grote batterijen met een gewicht > 20 kg (uitz. loodbatterijen > 3 kg) geldt een administratieve bijdrage waarin de kosten van inzameling, ophaling, sortering, verwerking en recyclage niet zijn inbegrepen.  

Hier vindt u een overzicht van de gedifferentieerde bijdragen geldig vanaf 01/01/2019:

tombola-bike

Bijdragen - Historiek

Hier kan u de historiek vinden van de bijdragen sinds de afschaffing van de ecotaks.

Misschien wil je dit ook wel lezen

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

23 January 2018

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

Alles wat je moet weten over de vereenvoudigde Bebat-aangifte

11 January 2019

Tegen 28 februari 2019 moeten iedereen die tot 10.000 batterijen of producten met batterijen op de Belgische markt heeft gebracht in 2018 daarvan aangifte doen bij Bebat.

Alles wat je moet weten over het beheer van afvalstoffen

09 April 2018

In België is de milieureglementering geregionaliseerd. Dit wil zeggen dat in elk Gewest een specifieke reglementering over het beheer van afvalstoffen geldt. Maar wat houdt deze reglementering in?