Skip to content
Oproep kandidaat contractanten inzameling van afgedankte batterijen en accu’s

Oproep kandidaat contractanten inzameling van afgedankte batterijen en accu’s

Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en beter te recycleren.

Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten die vanaf 02 oktober 2023 op contractuele basis afgedankte, ingezamelde en gesorteerde batterijen kunnen verwerken:

  • Lithium herlaadbare batterijen (cellen en packs)
  • Lithium primaire batterijen
  • Knoopcellen

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun kandidatuur te stellen via tender@bebat.be. De deadline voor de kandidatuurstelling is op 19/05/2023.

Aan kandidaten die geschikt worden bevonden zal het lastenboek worden gestuurd. Je kan altijd extra informatie vragen door te mailen naar tender@bebat.be. De selectie van de contractanten zal gebeuren op basis van het ingediende dossier volgens de criteria in de lastenboeken beschreven worden, een eventuele nadere mondelinge toelichting en de beste finale offerte.