Skip to content

Oproep kandidaat contractanten verwerking van afgedankte batterijen en accu’s

Bebat geeft al 25 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en beter te recycleren.

Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten die vanaf 15 oktober 2020 op contractuele basis afgedankte, ingezamelde en gesorteerde batterijen kunnen verwerken:

  • Lot gemengde knoopcellen
  • Lot lithium herlaadbare batterijen

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun kandidatuur te stellen via tender@bebat.be. De deadline voor de kandidatuurstelling is op 17/05/2020.

Aan kandidaten die geschikt worden bevonden zal het lastenboek worden gestuurd. Je kan altijd extra informatie vragen door te mailen naar tender@bebat.be. De selectie van de contractanten zal gebeuren op basis van het ingediende dossier volgens de criteria in de lastenboeken beschreven worden, een eventuele nadere mondelinge toelichting en de beste finale offerte.