Tender | Bebat Overslaan en naar de inhoud gaan

Tender

Oproep tot kandidatuurstelling inzameling

Oproep kandidaat contractanten inzameling van afgedankte batterijen en accu’s

Bebat geeft al 20 jaar gebruikte batterijen een nieuw leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren. De metalen en waardevolle materialen halen we eruit en die worden opnieuw als grondstof gebruikt. Alle andere stoffen worden natuurlijk ook netjes verwerkt. Wij zijn een milieuorganisatie met inzamelresultaten op wereldniveau en we streven ernaar om steeds meer en beter te recycleren.

Wij zijn op zoek naar geschikte kandidaten die vanaf 1 januari 2018 op contractuele basis afgedankte batterijen en accu’s kunnen inzamelen en afvoeren naar ons sorteercentrum.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun kandidatuur te stellen via onderstaand formulier.

De deadline voor de kandidatuurstelling is op 05/09/2017

Je kan altijd extra informatie vragen door te mailen naar tender@bebat.be.

De selectie van de contractanten zal gebeuren op basis van het ingediende dossier volgens de criteria in de lastenboeken beschreven worden, een eventuele nadere mondelinge toelichting en de beste finale offerte.