Skip to content
Registreer je onderneming

Registreer je onderneming

Waarom en hoe kan ik bij Bebat aansluiten?

Moet ik aansluiten bij Bebat?

Als producent of invoerder is het niet eenvoudig om zelf te voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht voor gebruikte batterijen en accu's. Wanneer je je aansluit bij Bebat dan zorgen wij ervoor dat je aan deze aanvaardingsplicht voldoet.

Meer weten over de aanvaardingsplicht 

Doe de test en ontdek ons advies voor jouw bedrijf!

 

 

 

Brochure aanvaardingsplicht

Brochure aanvaardingsplicht

Valt jouw onderneming onder deze wetgeving? Ontdek alles over de aanvaardingsplicht in onze handige brochure!

 

 

Download de brochure

Hoe doen we dat voor jou?

 • Bebat zamelt gebruikte batterijen in via een uitgebreid netwerk van inzamelpunten, verspreid over het hele Belgische grondgebied, en staat in voor de ophaling ervan.
 • Vervolgens zorgt Bebat ervoor dat deze gebruikte batterijen optimaal worden gesorteerd, zodat zij maximaal kunnen worden gerecycleerd en verwerkt. Bebat kan hieromtrent overeenkomsten met derden afsluiten.
   
employees discussing about stuff instead of working
view inside bebat's office

Naast deze operationele taken vervult Bebat nog heel wat andere taken, zoals de rapporterings- en informatieverplichtingen aan de overheden, maar ook taken met betrekking tot preventie, sensibilisering, beheerstaken, financieel beheer, enz.

 • Bebat vervult de sensibiliseringsverplichting van haar deelnemers door radio- en TV-campagnes en allerhande acties die de consumenten bewust doen worden van het belang om hun gebruikte batterijen binnen te brengen in de inzamelpunten en hun aankoopgedrag naar milieuvriendelijkere batterijen te richten.

  Bekijk onze campagnes
   
 • Bebat besteedt hierbij een bijzondere aandacht aan de jongeren en heeft hiervoor met Villa Pila een educatief programma voor scholen opgericht.

  Meer leren over Villa Pilla
   
 • Ten slotte neemt Bebat de rapporteringsverplichting waar voor je als deelnemer en zorgen we voor de registratie van onze deelnemers bij de gewestelijke overheden. 

Registreer mijn onderneming

 

 

Aansluiten bij Bebat kan in 3 eenvoudige stappen:

Aansluiten bij Bebat gebeurt volledig elektronisch:

 1. Je geeft je gegevens in via ons deelnemersplatform MyBatbase
 2. De handtekeningsbevoegde ondertekent via dit platform elektronisch de Toetredingsovereenkomst
 3. ​Je betaalt een jaarlijkse administratieve deelnemingsbijdrage van €60 (excl. btw)

 

 

Wat verwachten we van jou als deelnemer?

 • Doe tijdig aangifte van de hoeveelheid batterijen die je verkoopt (op de Belgische markt brengt)  
 • Betaal tijdig je facturen en werk mee aan audits om de correctheid van de aangiftes en andere verplichtingen na te kijken
 • Je maakt comform de wettelijke verplichtingen melding van de milieubijdrage op uw facturen naar professionelen. Dit betekent dat er per artikel het aantal batterijen met de milieubijdrage moet vermeld worden. Hier vind je een voorbeeldfactuur
 • Alle overige verplichtingen die voortvloeien uit de aanvaardingsplicht neemt Bebat van je over. 
   
Wat verwachten we van een deelnemer
woman on computer

Retroactiviteit

Wanneer je je aansluit bij Bebat, dien je je retroactief in orde te stellen met de aanvaardingsplicht.

Bebat wil hiermee discriminatie voorkomen ten aanzien van bedrijven die zich reeds van bij de start van hun activiteit in regel stelden met de aanvaardingsplicht.

Invoerders en producenten die zich niet van bij de start van hun activiteiten aangesloten hebben bij Bebat, moeten voor de batterijen of toestellen met batterijen die ze in het verleden op de markt gebracht hebben ook aangifte doen bij Bebat - tenzij ze hiervoor zelf reeds voldaan hebben aan de aanvaardingsplicht.

Deze aangifte heeft betrekking op alle batterijen die op de markt zijn gebracht tot 3 jaar voorafgaand aan de aansluitingsdatum.

 

Buitenlandse deelnemers

Als Belgisch bedrijf heb je de mogelijkheid om de aanvaardingsplicht te laten overnemen door een buitenlandse leverancier. Dit kan interessant zijn voor bedrijven die kleine hoeveelheden batterijen of toestellen met batterijen op de markt brengen.

Opgelet! Zolang de buitenlandse leverancier niet is aangesloten bij Bebat, moet de Belgische producent / invoerder zelf de aanvaardingsplicht vervullen.

Internetverkoop / gevolmachtigde

Buitenlandse bedrijven die via het internet batterijen of toestellen met batterijen aanbieden aan particulieren, zijn tevens onderworpen aan de aanvaardingsplicht en kunnen zich hiervoor aansluiten bij Bebat

Registreer mijn onderneming

   
batteries on table

Over welke batterijen gaat het?

Zijn alle batterijen onderworpen aan de aanvaardingsplicht?

Lees meer