Over welke batterijen gaat het?

Zijn alle batterijen onderworpen aan de aanvaardingsplicht?

Alle batterijen zijn onderworpen aan de aanvaardingsplicht. Er zijn 2 uitzonderingen hierop, namelijk:

  • batterijen bestemd voor apparatuur die in de ruimte gestuurd wordt
  • batterijen voor specifieke militaire doeleinden.

De wetgeving definieert 3 categorieën batterijen: 

  • draagbare batterijen
  • industriële batterijen
  • automotive batterijen

Bebat neemt de aanvaardingsplicht voor de draagbare, industriële en automotive batterijen op zich.

Om te bepalen tot welke categorie een batterij behoort, heeft Bebat een handige beslissingsboom ontwikkeld.

Bekijk hier de beslissingsboom

 

Misschien wil je dit ook wel lezen

23 Jan 2018

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

11 Jan 2019

Alles wat je moet weten over de vereenvoudigde Bebat-aangifte

Tegen 28 februari 2019 moeten iedereen die tot 10.000 batterijen of producten met batterijen op de Belgische markt heeft gebracht in 2018 daarvan aangifte doen bij Bebat.

09 Apr 2018

Alles wat je moet weten over het beheer van afvalstoffen

In België is de milieureglementering geregionaliseerd. Dit wil zeggen dat in elk Gewest een specifieke reglementering over het beheer van afvalstoffen geldt. Maar wat houdt deze reglementering in?