Inzameling van gebruikte automotive startbatterijen | Bebat Overslaan en naar de inhoud gaan

Inzameling van gebruikte automotive startbatterijen

Nieuws — 25.01.2017

Voor gebruikte lithium-ion startaccu’s en gebruikte loodstartaccu’s gelden verschillende werkwijzen om deze correct in te zamelen en te recycleren. Bij controle door de overheid zal je de nodige attesten moeten voorleggen om aan te tonen dat de batterijen op een correcte manier werden aangeboden voor recyclage. Vraag deze attesten aan de ophaler. 

Voor de ophaling van gebruikte lithium-ion startaccu’s kan je beroep doen op Bebat. Nog geen inzamelpunt? Registreer je hier.

Gebruikte loodstartaccu’s hebben in principe een positieve marktwaarde. Voor de ophaling van deze batterijen kan je beroep doen op een bedrijf dat hiervoor over de nodige toelatingen beschikt in het gewest waar je gevestigd bent. Je kan deze bedrijven hierna terugvinden. 

  1. Vlaanderen: Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars
  2. Vlaanderen: Vervoerders van afvalstoffen
  3. Wallonie: Collecteurs d'accumulateurs au plomb
  4. Brussels Hoofdstedelijk gewest: Erkende ophalers van Gevaarlijk Afval

  Heb je vragen? Contacteer ons