Skip to content
Zo helpt Bebat steeds meer bedrijven met de wettelijke aanvaardingsplicht

Zo helpt Bebat steeds meer bedrijven met de wettelijke aanvaardingsplicht

Lig jij niet wakker van je aanvaardingsplicht? Dat komt omdat je bent aangesloten bij Bebat, en dus aan al je wettelijke verplichtingen in dit kader voldoet. Is je concurrent niét geregistreerd bij Bebat? Dan zijn er twee mogelijkheden.

Ofwel heeft hij beslist om de complexe administratie zelf te regelen door een individueel plan in te dienen bij de gewestelijke overheden. (Let wel, die kans is klein.)

Ofwel is hij een zogeheten freerider: een bedrijf dat niet voldoet aan zijn wettelijke aanvaardingsplicht, met alle gevolgen vandien voor mens en milieu.

Bebat maakt er zijn missie van om freeriders actief op te sporen én te overtuigen hun zaakjes op orde te brengen. Het is niet meer dan fair dat alle bedrijven die batterijen op de Belgische markt brengen, instaan voor de financiering van het inzamelsysteem. Op die manier is er op het vlak van concurrentie een gelijk speelveld voor alle bedrijven.

Ontdek zo dadelijk welke acties Bebat onderneemt om een einde te maken aan de ‘free ride’ van producenten en invoerders van (producten met) batterijen, in verschillende sectoren. Bebat helpt steeds meer bedrijven met hun wettelijke aanvaardingsplicht, zoveel is zeker.

Van freerider naar Bebat-deelnemer

Nu er steeds meer oplaadbare elektrische apparaten en elektrische voertuigen op de markt komen, stijgt de vraag naar batterijen. En dus ook het aantal bedrijven die (producten met) batterijen op de Belgische markt brengen. Dat brengt nieuwe uitdagingen met zich mee.

Zijn die nieuwe producenten/invoerders wel op de hoogte van hun aanvaardingsplicht inzake batterijen? Via verschillende acties gaat Bebat op zoek naar bedrijven die nog niet aan hun aanvaardingsplicht voldoen, om ze te werven als Bebat-deelnemer.

Geachte freerider

Op zoek gaan naar freeriders mag je letterlijk nemen bij Bebat.

We speuren constant het internet af, de Trends Top, de pers, beurzen, de rapporten van audits, … Kortom: overal waar nieuwkomers op de Belgische markt op te merken zijn. Bebat contacteert vervolgens die bedrijven. Misschien zijn ze niet op de hoogte van de aanvaardingsplicht rond batterijen? Of weten ze niet waar ze met hun vragen terecht kunnen?

In dit bericht maken we duidelijk - op een vriendelijke en toegankelijke manier - wat de wettelijke verplichtingen zijn, en hoe ze eraan kunnen voldoen.

Mockup_freerider

Krijgen we geen antwoord? Dan sturen we nog drie herinneringen, waarvan de laatste in de vorm van een aangetekend schrijven.

Wist je dat… we In 2020 maar liefst 2.389 bedrijven hebben aangeschreven?

Het resultaat van deze aanpak is aanzienlijk.

  • 72% van 552 nieuwe deelnemers heeft zich via deze weg bij Bebat geregistreerd.
  • De voorbije 10 jaar is het aantal registraties bijna verdriedubbeld. In 2011 telde Bebat 1.300 deelnemers, in 2020 waren dat er 3.674.

Dat bewijst: met gerichte communicatie kom je al een heel eind!

Grafiek aangesloten bedrijven

Sensibiliseren via sociale media

Ook via social media maken we bedrijven attent op hun aanvaardingsplicht en andere verantwoordelijkheden. Met betaalde campagnes en organische posts op LinkedIn leiden we zo veel mogelijk bedrijfsleiders naar de Bebat-website. Daar vinden ze alle informatie. Weten ze niet zeker of ze wel onder de aanvaardingsplicht vallen? Dan kunnen ze daar een online test doen.

We zijn er alvast van overtuigd dat we met duidelijke informatie op de juiste platformen al een groot deel van het freerider-probleem kunnen oplossen.

Versterking van de OVAM

Het mag gezegd worden: zelfs met al onze inspanningen via brieven en social media kunnen we nog niet iedereen bereiken. Maar gelukkig staat Bebat er niet alleen voor. Ook de overheid vindt het belangrijk dat alle bedrijven die batterijen op de markt brengen voldoen aan hun aanvaardingsplicht. Dus waarom niet de handen in elkaar slaan?

In 2019 stelde OVAM een ‘Stroomopvolger batterijen’ aan. Die brengt de materiaalketen van batterijen in kaart en krijgt dus een duidelijker beeld van wat er op de markt wordt ingezameld en verwerkt. Het doel is het verminderen van freeriders en illegale verwerkingskanalen door te sensibiliseren, informeren, motiveren en begeleiden.

Deelnemers in België vs. andere landen

Ook onze buurlanden hebben hun eigen ‘Bebat’. In Nederland is dat Stibat, in Duitsland GRS Batterien en in Frankrijk zijn er twee verschillende organisaties: Corepile en Screlec.

Hoe staat België ervoor in vergelijking met die andere landen? Heel goed, als je naar de resultaten uit deze grafiek kijkt! In 2019 telden we in ons land maar liefst 3.297 deelnemers die in orde zijn met de aanvaardingsplicht, in 2020: 3.674. Daarmee staan we in verhouding tot het aantal inwoners veruit op de eerste plaats in vergelijking met de buurlanden.

Bebat tabel blogpost

Steek jij een handje toe?

Ken jij bedrijven die nog niet in orde zijn? Verwijs ze gerust naar ons door.

Met de juiste informatie en begeleiding dopen we freeriders in no-time om tot Bebat-deelnemers.

En dan kunnen we samen uitkijken naar een duurzame toekomst voor de inzameling en recyclage van batterijen!
 

Is jouw bedrijf in orde ?

Is jouw bedrijf in orde ?

Doe de grote batterijtest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.

Doe de test