Skip to content
Urban mining: de stad als bron voor waardevolle metalen

Urban mining: de stad als bron voor waardevolle metalen

Kan jij je nog een leven voorstellen zonder elektronica of technologie? Wat als je opeens geen computer of telefoon meer had? Of geen koffie-apparaat? Het is een bijna ondenkbaar scenario. Toch moeten we erop voorbereid zijn dat de natuurlijke grondstoffen die onze elektrische levensstijl voeden ooit zullen opraken. De bron is niet onuitputtelijk. Dan rijst de vraag: hoe moet het verder? 

Waardevolle metalen verborgen in afval

Een circulaire denker kijkt naar een afvalberg en ziet een hele berg grondstoffen. Dat is een grote stap vooruit in vergelijking met enkele generaties geleden, wanneer afval gewoon afval was, en waardevolle grondstoffen enkel uit mijnen kwamen. Maar intussen is er veel veranderd en weten we dat afdanking niet noodzakelijk het einde betekent. Binnenin de versleten toestellen en lege batterijen schuilen nog tal van waardevolle metalen die wachten op ontginning. 

Om aan die grondstoffen te komen, zijn er twee dingen nodig: 

  1. vernuftige recyclage processen en 
  2. sorteer-inspanningen van de hele samenleving. 

Door bovenstaande elementen kunnen we in de toekomst de vruchten plukken van grondstoffen herwonnen uit urban mining. 

Urban mining

Wat is urban mining?

Letterlijk betekent urban mining ‘stedelijke ontginning’. Ons stedelijk afval vormt een rijke bron van grondstoffen die we via recyclage kunnen herwinnen. 

Met andere woorden: de waardevolle metalen in afgedankte batterijen en apparaten krijg je niet te pakken met een houweel, maar wel door middel van technisch hoogstaande recyclageprocessen. Recyclage-experts onttrekken bijvoorbeeld grondstoffen als nikkel, lood, ijzer, koper en lithium uit gebruikte batterijen, zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden in nieuwe batterijen en andere toepassingen (van brilmonturen tot kruiwagens). 

We zijn dus niet meer volledig aangewezen op de ontginning van natuurlijke mijnen. En dat is maar beter zo, want onze technologische vooruitgang gaat hard. Sterk groeiende markten zoals die van elektrische voertuigen, robotica en domotica trekken logischerwijs de vraag naar grondstoffen met zich mee de hoogte in. Maar de klassieke methodes om die te ontginnen zijn al lang niet meer ideaal, en dus schakelen we best zoveel mogelijk over op urban mining. 

De basis om deze nieuwe vorm van ontginning te doen slagen is er in elk geval. Er zijn namelijk voldoende grondstoffen in circulatie om (mits de juiste recycleer-inspanningen) steeds minder afhankelijk te worden van de klassieke mijnbouw. 

Het is belangrijk dat we zuinig zijn met de grondstoffen, en zo veel mogelijk overschakelen op urban mining

Wat kan jij doen?

Om urban mining de beste kans op slagen te geven moeten we allemaal ons steentje bijdragen. De ‘stedelijke mijn’ moet namelijk gevuld worden met ons gesorteerd afval. 

Dit is wat jij kan doen: 

  • Gooi je afgedankte apparaten niet zomaar in de vuilnisbak, maar breng ze naar een inzamelpunt van Recupel. Ook uit oude elektrische apparaten valt nog veel te recycleren. Tip: haal er wel eerst de batterijen uit.
  • Breng al je gebruikte batterijen naar een Bebat inzamelpunt. Wij brengen ze naar goedgekeurde recyclagebedrijven, die op hun beurt de waardevolle grondstoffen ontginnen voor hergebruik.

In ons land zijn er ondertussen ruim 23.000 Bebat inzamelpunten voor de gewone huis-tuin-en keukenbatterijen. Die vind je in winkels, bedrijven, scholen en recyclageparken. Voor grotere batterijen, bv. voor energieopslag of in een elektrisch voertuig, zorgt Bebat voor inzameling, transport en verwerking, op basis van een individuele overeenkomst. 

Als we met ons allen deze kleine inspanning doen, zijn we op weg naar veelbelovende toekomst!

Begin meteen met het inzamelen van je lege batterijen. Vind het dichtstbijzijnde Bebat-inzamelpunt.

Op zoek naar een inzamelpunt?

Op zoek naar een inzamelpunt?

Vind er hier eentje in jouw buurt.

Vind een inzamelpunt