Skip to content
Een blik op de toekomst

Een blik op de toekomst

Bebat stelt zich als doel om in de toekomst haar processen voor de deelnemers te vereenvoudigen en zo de dienstverlening te verbeteren. Daarom stak het team van Bebat de hoofden bij elkaar met innovatiegroep Leap Forward om de totale aanpak en de dienstverlening te analyseren. We bevroegen zowel onze deelnemers als de Bebat-medewerkers. Vervolgens  bundelden we hun inzichten en bedachten oplossingen om de processen rond de aanvaardingsplicht te optimaliseren en te vereenvoudigen. In deze blogpost loodsen we u even doorheen het hele onderzoek. 

Zoals u weet biedt Bebat ondersteuning aan bedrijven die batterijen op de Belgische markt brengen, zodat zij met weinig moeite de aanvaardingsplicht kunnen vervullen.

Bebat zet zich voor batterijen in voor de:

Aangifte

Inzameling

Recyclage

Bebat stelde vast dat de processen die zijn opgezet eenvoudiger kunnen en dat zo’n vereenvoudiging nodig is om een goede dienstverlening te blijven garanderen. Zo is bijvoorbeeld het aantal deelnemers sterk gestegen, de verwachtingen rond gebruiksvriendelijke (digitale) dienstverlening nemen toe en de audits brachten aan het licht dat deelnemers moeite hebben met een correcte toepassing van de regelgeving. Hoog tijd dus voor Bebat om actie te ondernemen.

Een blik op het innovatieproject

Van november 2019 tot en met juni 2020 werkte Bebat daarom samen met innovatiegroep Leap Forward aan de vereenvoudiging van de Bebat-processen die deelnemers doorlopen om de aanvaardingsplicht te vervullen.

Om dit aan te pakken, ondernamen we 2 grote stappen:

 1. Een bevraging van de deelnemers via enerzijds drie focusgroepen en vervolgens een online bevraging om te weten te komen wat voor hen de prioritaire pijnpunten en opportuniteiten zijn.
 2. Samen met de Bebat-medewerkers die dag in dag uit voor deelnemers werken, ontwikkelen we gepaste oplossingen voor de vastgestelde uitdagingen.
Inzicht in de aangifte krijgen

Het doel van dit traject?

Waarom zetten we samen met Leap Forward dit onderzoeks- en innovatietraject op?

 • Om inzicht te krijgen in de pijnpunten en de moeilijkheden die deelnemers ondervinden van registratie bij Bebat tot de aangifte, facturatie en audit.
 • Om opportuniteiten op te sporen om in te spelen op nieuwe behoeften van deelnemers.
 • Om oplossingen te bedenken en te implementeren die deze pijnpunten, moeilijkheden en opportuniteiten aanpakken.

We willen dus de vinger aan de pols houden bij onze deelnemers en medewerkers. Maar Bebat wil vanzelfsprekend ook een stap verder gaan. Dus: waarin zullen deze oplossingen concreet moeten resulteren?

 1. De aangifte en audit worden makkelijker en minder tijdsintensief voor deelnemers; 
 2. De aangiftes zijn correcter en vollediger;
 3. De deelnemers krijgen een beter inzicht in de milieu-impact die ze samen met Bebat realiseren dankzij de bijdragen;
 4. Bebat krijgt ruimte om nog meer in te zetten op het opsporen en sensibiliseren van bedrijven die de aanvaardingsplicht nog niet vervullen. 

Hoe verzamelden we alle inzichten?

Cruciaal voor het slagen van het traject was de keuze om niet in de plaats van de deelnemers te denken, maar om bij de deelnemers te rade te gaan. We bevroegen onze deelnemers op twee manieren: drie focusgroepen met in totaal 23 deelnemers (NL en FR) en een online survey met 350 respondenten (NL, FR en EN).

De bevraging van deelnemers werd aangevuld met een bevraging van de Bebat-medewerkers: met welke frustraties komen deelnemers bij hen aankloppen en tegen welke uitdagingen lopen ze zelf aan bij het oplossen daarvan. 

Dit werd verder onderbouwd met de resultaten van audits en een analyse van het myBatbase-platform vanuit de ‘user experience’-expertise van Leap Forward.

Mockup_freerider

Het onderzoek: waar liggen de pijnpunten en opportuniteiten volgens onze deelnemers en medewerkers?

De deelnemers deelden hun mening en dat leverde een hoop inzichten op. Dit zijn de belangrijkste:

 1. Deelnemers wensen in de eerste plaats een vereenvoudiging van de administratieve processen rekening houdend met het feit dat
  • deelnemers vaak onvoldoende informatie en kennis hebben van de batterijen die ze aangeven;
  • onzeker zijn over hoe ze het aantal aan te geven batterijen correct moeten berekenen.
 2. Het myBatbase-platform kan intuïtiever en overzichtelijker. 
 3. Deelnemers zijn zich bewust van de milieu-impact van batterijen en zijn gedreven om hun steentje bij te dragen. Zij krijgen daarom graag van Bebat meer inzicht in wat met de bijdragen gerealiseerd wordt. 
 4. Deelnemers ervaren oneerlijke concurrentie van free-riders.
Verbetertraject

De oplossingen die Bebat u voorstelt op een rijtje

Bebat heeft het voorbije jaar heel wat acties op poten gezet en zal bijkomend extra projecten uitrollen om alle hindernissen en opportuniteiten aan te pakken. De oplossingen hebben we in drie categorieën opgedeeld, gericht op het resultaat dat we bij deelnemers willen bekomen.

1. “Die aangifte is een fluitje van een cent”

 1. Voor alle deelnemers
  • Retro-actieve aangifte voor nieuwe deelnemers: niet langer uitzoeken van de op de markt gebrachte aantallen voor de voorbije drie jaar, aantallen van laatste jaar worden ook gebruikt voor de twee voorgaande jaren;
  • Bundeling van alle informatie voor deelnemers in één praktische brochure;
  • Vermijden van en consistent maken van het gebruik van gespecialiseerde terminologie;
  • Vereenvoudiging van de vragen in de online audit;
  • In het auditrapport komen concrete tips om gemaakte fouten in de toekomst eenvoudig te voorkomen;
  • Het meer gebruiksvriendelijk maken van het myBatbase-platform.
    
 2. Bijkomend voor deelnemers met een maandelijkse aangifte
  • Maandelijkse nomenclatuur vereenvoudigen: het is de bedoeling om het aantal nomenclatuurnummers substantieel te verminderen. Het bepalen van de nomenclatuur wordt intuïtiever omdat overlappen tussen categorieën verleden tijd zijn. Bebat wacht evenwel nog de herziening van de Europese Batterijrichtlijn af die mogelijks nog nieuwe rapportageverplichtingen kan opleggen. Indien alles snel duidelijk is, zou de nieuwe nomenclatuur al van 01/01/2021 ingevoerd worden, zo niet zal dit vanaf 01/01/2022 ingaan. Bebat zal de deelnemers in iedere geval tijdig informeren.   
  • Tutorial video’s die ondersteunen bij de aangifte.
    
 3. Bijkomend voor deelnemers met een jaarlijkse aangifte
  • Declaratiewizard: ontwikkeling van nieuwe tool waarmee  in enkele muisklikken de correcte nomenclatuurnummers en aantallen worden bekomen.
  • Aangifteformulier op myBatbase wordt gebruiksvriendelijker.
  • Vragenlijst online audit wordt ingekort, geherstructureerd en helder omkaderd.

Wist je dat …

 • er al handige tutorials en FAQ's bestaan voor onze deelnemers op myBatbase; 
 • Bebat geregeld tips en tricks deelt voor een vlotte aangifte in de vorm van blogposts op de site;
 • Bebat tracht via de Europese federatie van beheersorganismen te bekomen dat er een bepaling wordt opgenomen in de nieuwe Batterijrichtlijn die fabrikanten van apparaten verplicht om het gewicht en de chemische familie van de batterij in de technische informatie op te nemen, informatie die ze sowieso moeten overmaken aan hun klanten.

2. “Mijn concurrenten zijn ook aangesloten, dat is fair”

Het onderzoek heeft uitgewezen dat deelnemers het belangrijk vinden dat ook hun concurrenten aangesloten zijn bij Bebat. Dit is ook voor ons heel belangrijk, vandaar dat er de afgelopen jaren heel wat acties werden ondernomen. We hebben hierover echter weinig gecommuniceerd naar de deelnemers. Hieronder volgt een overzicht van deze acties die Bebat de voorbije jaren heeft ondernomen en waarop verder zal worden ingezet.

 • Bebat-medewerkers sporen bedrijven op via internet, lijsten van expo’s en andere deelnemers, en schrijven deze aan.  
 • Bebat maakte een handige brochure over de aanvaardingsplicht die wordt verspreid via ondernemingsloketten om nieuwe bedrijven te sensibiliseren.
 • Bebat zet specifieke socialmedia-acties op naar potentiële deelnemers.
 • Bebat creëerde een online test waar bedrijven kunnen nagaan of ze onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht.
 • er is ook een specifieke medewerker bij de OVAM die de batterij-stromen opvolgt en die bedrijven die nog niet voldoen aan hun aanvaardingsplicht, aanspoort om zich in regel te stellen. 

“Straf wat Bebat met mijn bijdrage kan inzamelen, recycleren en recupereren”

In het komende jaar maken we bij Bebat nog meer werk van het inzichtelijk maken van de resultaten die we boeken dankzij de aangiftes en bijdragen van de deelnemers. In het bijzonder wensen we deelnemers te informeren over hun eigen milieu-impact: hoeveel en welke stoffen kunnen worden gerecupereerd uit de batterijen die ze aangeven en hoe Bebat dit realiseert. 

Wist je dat...

 • Bebat jaarlijks de inzamel- en recyclageresultaten rapporteert in een inzichtelijk verslag?  
 • je het meest recente jaarverslag hier kan nalezen?
 • je op de Bebat-website op een live dashboard kan volgen hoeveel batterijen dagelijks worden ingezameld en hoe de gerecupereerde batterijen een nieuw leven krijgen?

Er ligt dus nog heel wat werk op de plank voor Bebat. Ons team gaat ermee aan de slag zodat u gauw de vruchten van dit harde werk kunt plukken. Deze grote bevraging was geen eenmalig project. 

Bebat wenst ook in de toekomst de vinger aan de pols te houden om op een regelmatige basis de processen tegen het licht te houden en te vereenvoudigen. Heeft u nog suggesties of vragen? Aarzel niet om deze met ons te delen!

Is jouw bedrijf in orde ?

Is jouw bedrijf in orde ?

Doe de grote batterijtest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.

Doe de test