Skip to content
Milieubijdrage op thuisbatterijen vanaf 2022: wat betekent dat voor jou als consument?

Milieubijdrage op thuisbatterijen vanaf 2022: wat betekent dat voor jou als consument?

In 2021 zagen we een ongeziene opmars van thuisbatterijen. Ben jij van plan om er ook één te laten plaatsen? Dan is het goed om te weten wat de milieubijdrage precies inhoudt. Want de installateur kan die milieubijdrage doorrekenen aan jou als eindklant.

Wat is de milieubijdrage voor thuisbatterijen? Wie moet die betalen en wat zijn de tarieven? En hoe zorgt deze bijdrage voor zekerheid in de toekomst? Lees verder en ontdek de antwoorden op al je vragen.

Wat is de milieubijdrage voor thuisbatterijen?

Als jouw thuisbatterij na een lang en energiek leven aan vervanging toe is, dan mag je die niet zomaar weggooien. Ze moet op een correcte manier ingezameld en gerecycleerd worden. Op die manier voorkomen we dat schadelijke stoffen in de natuur terecht komen en zorgen we ervoor dat schaarse grondstoffen gerecycleerd worden.

Maar bij die inzameling en recyclage komt heel wat kijken: voldoen aan administratieve verplichtingen en wetgeving rond transport, de juiste verwerker selecteren en zorgen dat de batterij op een correcte manier gerecycleerd wordt.

Gelukkig hoef jij je daar weinig zorgen over te maken. Als je leverancier bij Bebat is aangesloten of het bewijs kan leveren dat hij de thuisbatterij heeft aangekocht bij een bedrijf dat aangesloten is bij Bebat. Dan ben je zeker dat je batterij gratis teruggenomen wordt ook al verkoopt je leverancier geen thuisbatterijen meer of is hij failliet op het moment dat de batterij afgedankt wordt.

Deze milieubijdrage dient om de gratis terugname van je thuisbatterij in de toekomst te garanderen. Want aan de inzameling en recyclage en alles wat daarbij hoort zijn natuurlijk wel kosten verbonden.  

Wie betaalt de milieubijdrage en wat zijn de tarieven?

Degene die de bijdrage in eerste instantie moeten betalen zijn de bedrijven die thuisbatterijen op de Belgische markt brengen. Dat kan dus een producent, invoerder of installateur zijn. Hij moet deze milieubijdrage aanrekenen aan de professionele klant bij de verkoop van de thuisbatterij. Deze milieubijdrage mag doorgerekend worden aan particuliere klanten. Dus wanneer je vanaf 2022 een thuisbatterij aankoopt, kan je ‘milieubijdrage’ als een aparte kost op je factuur zien staan.

Hoeveel bedraagt de milieubijdrage bij Bebat dan precies? De kosten worden berekend op basis van het gewicht van de batterij en zijn afhankelijk van de chemische samenstelling.  

Dit zijn de tarieven voor 2022:

  • € 2,39 / kg (excl. btw) voor Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen op basis van lithium-ion
  • € 1,27 / kg (excl. btw) voor Energy Storage Systems (ESS) of thuisbatterijen op basis van zoutwater  

Concreet wilt dit zeggen dat de milieubijdrage van een thuisbatterij van 60kg op basis van lithium-ion € 143,4 bedraagt. Om het gewicht van de batterij te bepalen dien je het gewicht te nemen van de batterij/module waar het serienummer op staat inclusief behuizing als die er is. De omvormer en BMS (Batterij Management System) moeten enkel meegeteld worden als deze onderdelen in de behuizing geïntegreerd zijn.

Samen met de sectororganisatie heeft Bebat een lijst van thuisbatterijen opgesteld met het gewicht, de chemische familie en het bedrag van de milieubijdrage. Deze lijst is niet limitatief en zal worden aangevuld met informatie die we van deelnemers ontvangen.

Je vindt deze lijst hier

Let wel: voor thuisbatterijen op basis van lood blijft de oude regeling van toepassing: een administratieve bijdrage in plaats van milieubijdrage.

Voor welke thuisbatterijen is de milieubijdrage van toepassing?

De milieubijdrage geldt voor energie-opslagbatterijen (ESS of Energy Storage Systems) met een gewicht tot en met 200 kg die gekoppeld zijn aan een decentrale energieproductie-installatie voor elektriciteit (bv. zonnepanelen), ongeacht de plaats waar ze geïnstalleerd worden. Dat zijn dus de gekende ‘thuisbatterijen’ op basis van lithium-ion of zoutwater.

Batterijen die back-updoeleinden als hoofdfunctie hebben, de zogenaamde UPS-batterijen, horen daar niet bij.

Waarom een nieuwe regeling voor de milieubijdrage vanaf 2022?

Bebat voert de milieubijdrage voor thuisbatterijen in vanaf 1 januari 2022.  

Voorheen gold een ander systeem waarbij bedrijven die thuisbatterijen op de markt brachten een administratieve bijdrage per batterij moesten betalen aan Bebat. Die dekte wel de kosten van preventie, sensibilisering, communicatie en rapportering, maar niet van ophaling, ontmanteling en recyclage. Daarvoor kon het bedrijf een individuele overeenkomst op maat afsluiten bij Bebat en provisies aanleggen voor de toekomstige kosten.

Thuisbatterij auto opladen

Maar dat zorgde voor moeilijke situaties op de markt. Er was geen zekerheid voor de kopers van thuisbatterijen dat de thuisbatterij op het einde van haar levensduur gratis werd teruggenomen voor recyclage. Daarom was er nood aan een heldere regeling. Met de nieuwe milieubijdrage betaalt ieder bedrijf dat thuisbatterijen op de Belgische markt brengt en aangesloten is bij Bebat, op het moment van de verkoop een milieubijdrage aan Bebat per kilogram. Dit met de mogelijkheid om deze bijdrage door te rekenen aan jou als eindklant.

Zo ben jij als consument ervan verzekerd dat de toekomstige verwerking alvast goed geregeld is, en dat er later geen onverwachte kosten of zorgen op je bord vallen. Bebat registreert immers elke thuisbatterij waarop een milieubijdrage is betaald. Dus zelfs als jouw leverancier in de toekomst niet meer zou bestaan, dan kan je dankzij de vooraf betaalde milieubijdrage met je afgedankte batterij kosteloos terecht bij een andere leverancier of installateur waar Bebat deze batterij zal ophalen.

Hoe weet je dat jouw thuisbatterij gedekt is door een milieubijdrage?

Wil je zeker zijn dat de thuisbatterij die je aankoopt, gedekt is door een milieubijdrage? Dan kan je het volgende doen:

  • Informeer je op voorhand bij je installateur en vraag garanties dat hij de wettelijke aanvaardingsplicht opneemt.

  • Kijk op je factuur of de milieubijdrage vermeld wordt. Als dat het geval is en je installateur of zijn leverancier is aangesloten bij Bebat, dan zijn de kosten voor een latere inzameling, demontage, verwerking en recyclage gedekt.

  • Zorg ervoor dat alle serienummers van de batterij/modules ook op de factuur wordt vermeld en bewaar de factuur goed 

Het is mogelijk dat installateurs niet zelf zijn aangesloten bij Bebat, omdat ze de thuisbatterijen aankopen bij een leverancier die wel is aangesloten bij Bebat. In dat geval kan je een attest vragen - met vermelding van  serienummers - dat bevestigt dat de thuisbatterij gedekt is door de milieubijdrage van Bebat.  

Kan de installateur of leverancier dat attest niet voorleggen? Ga dan na op welke manier hij aan zijn aanvaardingsplicht voldoet. Het is mogelijk dat hij een individueel plan heeft. Dat kan je zelf controleren (voor Vlaanderen) via de website van OVAM: https://www.ovam.be/individueel-aanvaardingsplichtplan.  

Zorg ervoor dat je schriftelijke garanties hebt. Bebat zal de bedrijven blijven informeren zodat ze aan hun wettelijke aanvaardingsplicht voldoen.

Wat te doen als de thuisbatterij einde leven is?

Als de thuisbatterij waarvoor de milieubijdrage van Bebat werd betaald, het einde van zijn leven bereikt heeft, neem je contact op met je installateur die de thuisbatterij zal ophalen. Hij is verantwoordelijk voor wat er met jouw thuisbatterij gebeurt op het moment dat ze afgedankt wordt. Weggooien is geen optie. En dat hoeft ook niet, want deze batterijen lenen zich (meestal) tot recyclage van de schaarse, kostbare grondstoffen. Of soms zelfs tot hergebruik in dezelfde of nieuwe toepassingen.  

Grote oplaadbare batterijen moeten in elk geval met uiterste zorg worden opgehaald, getransporteerd en verwerkt. Geen klus voor doe-het-zelvers, dus.   

Bebat zorgt voor de ophaling en verwerking bij de installateur.

Een duidelijk antwoord nodig op jouw vraag?

Een duidelijk antwoord nodig op jouw vraag?

Voor oplossingen op maat voor jouw specifieke situatie kan je terecht bij een van onze experten.

Contacteer ons