Skip to content

Kind heeft batterij ingeslikt: wat te doen?

Ze blinken prachtig, je kunt er leuk mee rollen en tollen en ze passen in je mond. Batterijen en vooral knoopcel batterijen zijn aantrekkelijke speeltjes voor jonge kinderen. Maar hoe voorkom je onheil? En wat als je vermoedt dat je kind een batterij heeft ingeslikt? Naar de spoeddienst racen, of wachten tot het toilet opheldering brengt?

“We krijgen jaarlijks 200 oproepen over ongevallen met batterijen”, vertelt dr. Martine Mostin van het Antigifcentrum. “Het gaat daarbij niet altijd over inslikken, maar ook over incidenten waarbij er huidcontact was met lekkende batterijen. In de eerste helft van 2018 registreerden we 100 ongevallen waaronder 54 bij kinderen, 32 bij volwassenen en 14 bij honden. In 38 gevallen ging het om een knoopcel batterij die ingeslikt werd (29 bij kinderen, 7 bij volwassenen en 2 bij honden).”

Batterij ingeslikt? Dit moet je doen

 1. Laat je kind niet meer eten of drinken. Braken of medicinale houtskool toedienen heeft geen zin. 

 2. Ga bij het minste vermoeden van inslikking meteen naar de spoeddienst. Na een eerste onderzoek, zal de spoedarts direct een röntgenfoto van de borstkas en buik voorschrijven. Zelfs al heeft je kind geen enkele klacht.

 3. Zit de batterij in de slokdarm, dan zal een arts die meteen verwijderen met een endoscoop. Een batterij die in de slokdarm blijft steken is levensgevaarlijk, en kan al binnen de 2 uur een gaatje in de slokdarm veroorzaken.

 4. Zit de batterij al in de maag, dan is het wachten tot hij er via de stoelgang terug uitkomt. Meestal is dat na een viertal dagen. Is de diameter van de batterij groter dan 23 millimeter, dan wordt hij endoscopisch verwijderd. Als je kind in de dagen na het doorslikken weigert te eten, moeilijk kan slikken, braakt, buikpijn of zwarte stoelgang heeft, dan is verder onderzoek nodig.

 5. Komt de batterij er na meer dan 4 dagen niet via de natuurlijke weg uit? Dan zal de arts een tweede röntgenfoto maken. Hoe langer het verblijf in de maag duurt, hoe hoger de kans dat de batterij opengaat door het maagzuur. Zit de batterij nog in de maag, dan zal die via een endoscoop verwijderd worden. Zoniet, dan schrijft de arts een vezelrijk dieet, een laxerend middel of een combinatie van beide voor.
 

Bij kind zijn hoort ook ‘experimenteren’. Ze zien batterijen als het perfecte speelgoed, knutselmateriaal, een lolly of snoep.

Hoe groot is de kans dat er iets ernstigs fout gaat?

Meestal is er geen behandeling nodig. Een zeldzame keer raakt de batterij vast in de maag of darmen. Maar minder dan 10% van de slachtoffers heeft last van het inslikken van een batterij, en bij minder dan 1% gaat het om ernstige klachten. De jongste 10 jaar zien dokters wel een toename van het aantal ernstige letsels. Dat komt doordat lithiumbatterijen groter zijn (meer dan 2 cm diameter) en makkelijker blijven steken in de slokdarm.
Eenmaal de batterij de darmen bereikt, is de kans dat ze open gaat klein, omdat de zuurtegraad in de darmen vrij neutraal is. Tot op vandaag werd nog nooit een vergiftiging door zware metalen vastgesteld, hoewel kleine hoeveelheden lithium of kwik wel in je lichaam kunnen belanden.
Is er bloedverlies, buikpijn, neiging tot braken, weigeren om te eten en koorts en geraakt de arts met een endoscoop niet bij de batterij, dan moet ze chirurgisch verwijderd worden. 

In de neus, in het oor?

Bij kind zijn hoort ook ‘experimenteren’. Ze zien batterijen als het perfecte speelgoed, knutselmateriaal, een lolly of snoep. Het gebeurt dan ook regelmatig dat kinderen een (knoopcel)batterij in hun neus of oor stoppen.
Een batterij in je lijf kan ook schade aan je weefsel veroorzaken als ze zou lekken of door de druk. Het is daarom belangrijk om ze zo snel mogelijk te verwijderen uit het oor of de neus. Twijfel je? Contacteer zo snel mogelijk een arts, en dan nog liefst een neus-, keel- en oorarts.

Tips om ongevallen te voorkomen

 • Voorzie een vaste plaats voor batterijtjes. Niet alleen voor de veiligheid van kinderen, maar ook voor volwassenen. Vooral bij oudere mensen gebeurt het dat ze de batterijen van hun oorapparaatje verwarren met hun medicatie en per ongeluk een knoopcel inslikken.
 • Koop batterijen in blisterverpakking: kinderen kunnen die niet zo makkelijk openen.
 • Breng gebruikte batterijen meteen naar een Bebat inzamelpunt.
 • Let er bij de aankoop van speelgoed of huishoudapparaten op dat de batterijhouder alleen open kan met een schroevendraaier of muntstuk.
 • Wissel geen batterijen in het bijzijn van kinderen.
 • Verbied kinderen om met batterijen te spelen.
 • Stop nooit een batterij in je mond om ze ‘vast te houden’ terwijl je een batterij vervangt.

Vragen? Neem bij twijfel contact op met het Antigifcentrum op www.antigifcentrum.be of op het noodnummer 070 245 245. 


Op zoek naar een inzamelpunt?

Vind er hier eentje in jouw buurt.


Vind een inzamelpunt