Skip to content

Professor Van Mierlo: "Elektrisch rijden en hernieuwbare energie: een fantastisch huwelijk!"

Er zijn maar weinig facetten van e-mobility die nog veel geheimen hebben voor professor Joeri Van Mierlo. Hij werkt dan ook aan de VUB waar in de jaren ‘70 al elektrische wagens rondreden: een echt pioniersnest. Hoe ziet hij de stand van zaken in elektromobiliteit vandaag? En hoe ziet hij het verder evolueren?  

Hoever staan we in de transitie naar elektrisch rijden in ons land? Nog niet zo ver als sommigen zouden willen of verder dan de meesten denken?

Prof. Van Mierlo: “België is een typische volger, geen koploper of initiatiefnemer. Subsidies hebben in ons land tot nu toe niet zoveel verandering gebracht. Nu wordt vooral gekeken naar de bedrijfswagens om de vergroening van het wagenpark te stimuleren. Mensen zijn zich te weinig bewust van de uitdaging die voor ons ligt. Als we tegen 2050 volledig elektrisch moeten rijden - en als je weet dat een wagen gemiddeld 15 jaar meegaat - dan moet 100% van de nieuw geregistreerde wagens vanaf 2035 elektrisch zijn. 2035, dat is morgen!

Anderzijds toont een studie van Bloomberg dat een elektrische wagen vanaf 2025 goedkoper wordt dan benzine of diesel. Vandaag is de gebruikskost van een elektrische wagen al veel lager in vergelijking met andere wagens: minder onderhoudskosten, je tankt elektriciteit, … Je moet de TCO (Total Cost of Ownership) per kilometer bekijken, inclusief taxatie en fiscale incentives. En zoals gezegd wordt vanaf 2025 ook de aankoop goedkoper.

De vraag is: kijken we de kat uit de boom of nemen we het voortouw? E-mobility is meer dan een voertuig op wielen. Er zit een hele dienstensector achter, en: benefits voor onze economie.”

 E-mobility is meer dan een voertuig op wielen: er zit een hele dienstensector achter.

 

Hoe kijkt u aan tegen hergebruik en second-life voor afgedankte batterijen?

“De producent blijft verantwoordelijk voor de batterij, ook in een volgend ‘leven’. Begrijpelijk dat dit soms een hinderpaal vormt voor second-life toepassingen. Maar dat kan juridisch opgelost worden. Grondstofprijzen fluctueren ook. Ik neem aan dat recyclers niet graag nog enkele ‘levens’ wachten tot ze bepaalde grondstoffen kunnen recupereren. Een assumptie, hoor.

Technisch zien we wel een heel interessant gegeven. Wanneer de batterijcapaciteit gedaald is tot 80 of 70%, kan die batterij nog steeds perfect dienen om energie op te slaan. Die oplossing is goedkoper dan een powerwall, bijvoorbeeld. Dit is meteen ook een uitdaging voor de constructeurs: maak een second life-vriendelijk batterijdesign dat het ontmantelen, de monitoring via een BMS (Battery Management System) en de diagnose vergemakkelijkt.”

Criticasters opperen dan weer dat we te weinig elektriciteit zullen hebben voor al die elektrische wagens. Klopt dat?

“Niets is minder waar. We zullen naar schatting maximum 20% meer energie nodig hebben. Natuurlijk ook dankzij betere, lichtere batterijen die minder elektriciteit verbruiken. Op wijkniveau kan een fantastisch huwelijk ontstaan tussen EV’s en hernieuwbare energie van zon en wind. Soms is de energieproductie groter dan de vraag, soms is de vraag groter.

Met slimme ‘vehicle to grid’ en ‘vehicle to home’ installaties kunnen we veel meer schone energie in het systeem pompen. Zonder gascentrales te bouwen. Onthoud dat in een volgeladen autobatterij ‘s avonds (na 40 km) ruim 90% energie overblijft. Daar kan je iets mee doen. Mits een wettelijk kader kan hierrond zelfs een verdienmodel ontstaan.”

 

Professor Joeri Van Mierlo
Prof. Dr. Ir. Joeri Van Mierlo: 
  • Docent aan de VUB, de universiteit die begin ‘70 al pionierde in onderzoek naar elektromobiliteit
  • Voorzitter van het MOBI (onderzoekscentrum voor mobiliteit, logistiek en automotive technologie) en expert op het vlak van elektrische en hybride voertuigen. Ook batterijtechnologie heeft nog maar weinig geheimen voor hem.
  • Bovendien is hij (onder meer) vice-voorzitter van AVERE (de Europese vereniging) en van de Belgische afdeling ervan. 

 

{{cta('f7b1ea4c-186d-4e22-85dc-134213fb01c4','justifyleft')}}