Skip to content
Zo zorgt Bebat ervoor dat EV-batterijen veilig opgehaald worden

Zo zorgt Bebat ervoor dat EV-batterijen veilig opgehaald worden

In de voorbije jaren kreeg Bebat via dochterbedrijf Sortbat ruim 10.000 EV-batterijen over de vloer. Kanjers die tot 300 kilogram wegen. Hoe zorgt Bebat ervoor dat die accu’s veilig worden opgehaald en getransporteerd? We vroegen het aan Gerry Reynders, Supply Chain Manager bij Bebat.

Sinds enkele jaren zit de productie van EV-batterijen in een stroomversnelling, waardoor er dus ook steeds meer ‘afgedankte’ EV batterijen moeten worden opgehaald. Hun capaciteit volstaan niet meer om nog als tractiebatterij te voldoen. Meestal gaat het om nikkel-metaalhydride en lithium-ion batterijen met een gewicht tot wel 300 kilo. Om deze types batterijen veilig te kunnen vervoeren en stockeren ontwikkelde Bebat eigen verpakkingen, die voldoen aan de strengste normen en voorschriften.

Volgens de verwachtingen zullen EV-batterijen nog sterk verder ontwikkelen en zullen er ook batterijtypes met nieuwe chemische samenstellingen gemaakt worden. Deze evolutie volgt Bebat op de voet, zodat de ophaling ten allen tijde efficiënt georganiseerd kan worden.

Aftercare, met uiterste zorg

Batterijen die niet meer voldoen aan de eisen van de automobielsector worden niet zomaar vernietigd. Integendeel, ze krijgen vaak nog een nieuw leven als batterij voor tijdelijke opslag van zonne-energie.

De afgedankte batterijen bevatten ook nog waardevolle grondstoffen zoals kobalt, nikkel, mangaan, aluminium en lithium. Deze materialen worden gerecupereerd om als nieuwe grondstof te dienen voor de productie van… batterijen!

EV batterij soorten

Bij het einde van het eerste leven start het aftercare traject voor de EV-batterij. Die ‘care’ is niet toevallig gekozen, want het ophalen, transporteren en ontmantelen van EV-batterijen moet met uiterste zorg gebeuren

- Gerry Reynders, Supply Chain manager bij Bebat -

Is het altijd duidelijk over welke soort batterij het gaat?

Gerry Reynders: “De vervoerder moet weten over welke soort batterij het gaat. Wie zich van de batterij ontdoet, is meestal wel op de hoogte van de chemische samenstelling. Voor EV-batterijen is dit nikkel-metaalhydride of lithium-ion. Er wordt momenteel aan verschillende technologieën gewerkt, maar de lithium-ion batterij lijkt de batterij van de toekomst te worden en dan met name die met de NMC kathode gezien die het meest geschikt is voor EV’s en thuisbatterijen.

Het vervoer van lithium-ion batterijen valt onder de Europese regelgeving van ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route), het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit is gebonden aan specifieke ADR-voorschriften over de manier waarop, de verpakking en via welke routes dit transport mag gebeuren.” 

Bebat ASP

Bijvoorbeeld: ADR schrijft voor 'als verpakking een kist te gebruiken die voldoende niet-elektrisch geleidend isolatiemateriaal bevat.' Hiervoor hebben wij een speciaal type ASP ontwikkeld dat zeer geschikt is voor de opslag en het vervoer van Li-ion batterijen, eventueel in combinatie met vermiculiet (een mineraal) of zand.  De transporteur is medeverantwoordelijk voor het naleven van de ADR-regelgeving.

Hoe is de batterij er precies aan toe?

Het type batterij is meestal vrij makkelijk te bepalen. De toestand waarin de batterij verkeert echter niet. Een battery pack bestaat uit cellen die samen zijn verpakt. Enkele defecte cellen kunnen ervoor zorgen dat de hele batterij niet meer naar behoren functioneert. Op het eerste gezicht is vaak niet meteen vast te stellen wat er precies schort. Toch is dat belangrijk om te weten. 

Gerry Reynders: In de eerste fase vragen we aan de afzender om de toestand van de batterij te bepalen. Daarvoor wordt er gebruik gemaakt van een checklist en in sommige gevallen (bijvoorbeeld als het een batterij betreft van een wagen die betrokken was bij een ongeval) worden er specifieke metingen uitgevoerd. Beschadigde batterijen worden verder onderverdeeld als ‘kritiek’ en ‘niet-kritiek’. Na een risicoanalyse worden de volgende stappen bepaald. Indien nodig gaan onze experts ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

In de tweede fase zorgen we ervoor dat de batterij in de juiste verpakking en met de juiste labels klaargemaakt wordt voor transport.

De vervoerders waarmee we samenwerken beschikken over de nodige vergunningen om het transport op adequate wijze naar ons ontmantelcentrum te brengen.

De EV-batterijen die van bij ons naar een erkend recyclagebedrijf vertrekken, worden beschouwd als gevaarlijk afval

- Gerry Reynders, Supply Chain manager bij Bebat -

Aftercare service van A tot Z

Ook na de ontmanteling staat veiligheid bij het transport voorop. “De EV-batterijen die van bij ons naar een erkend recyclagebedrijf vertrekken, worden beschouwd als gevaarlijk afval. Ze moeten dus worden opgehaald door een geregistreerd, erkend IHM afvalophaler en getransporteerd door een erkend vervoerder van batterijen. Op dit vlak kunnen we de klant volledig ontzorgen: wij werken enkel samen met onderaannemers met de nodige expertise en bieden een aftercare service van A tot Z. Of enkel de deelservices die de klant wenst. Dat is altijd maatwerk.” 

Ben je professioneel betrokken bij EV-batterijen? Dan geven de veiligheids-, high voltage- en ADR-experts van Bebat graag antwoord op al je vragen over batterijen. Mailen kan naar emobility@bebat.be.

Op zoek naar een inzamelpunt?

Op zoek naar een inzamelpunt?

Vind er hier eentje in jouw buurt.

Vind een inzamelpunt