Skip to content
De thuisbatterij op zonnepanelen: een interessante investering?

De thuisbatterij op zonnepanelen: een interessante investering?

Sinds Tesla in 2015 uitpakte met de thuisbatterij, gaat het goed met dit toestel voor de thuisopslag van energie, zonne-energie in de meeste gevallen. Na Tesla brachten ook veel andere merken hun eigen versie van de thuisbatterij op de markt. 

Is investeren in een thuisbatterij om zelf opgewekte zonne-energie op te slaan, nog steeds een interessante investering? Dat ontdek je hier.

De recente cijfers spreken boekdelen: het gaat nog steeds hard voor de thuisbatterij. Zo werden er in Vlaanderen in 2021 30 x meer thuisbatterijen geplaatst dan in 2020, volgens netbeheerder Fluvius en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA).

Die sterke groei werd geholpen door de overheidspremies, maar vooral ook door de afschaffing van de terugdraaiende teller voor bestaande zonnepaneel-installaties in Vlaanderen. Overal installeert Fluvius digitale meters. Tegen eind 2024 zal circa 80% van de digitale meters geplaatst zijn, tegen juli 2029 moet elke Vlaming er één hebben.

Met zo’n digitale teller betaal je enkel voor de exacte hoeveelheid stroom die je van het net afneemt. Voor de stroom die je in het net injecteert, krijg je een vergoeding.

Zonnepanelen verlagen je energiefactuur. En met een thuisbatterij verbruik je meer van je zelfgeproduceerde energie uit zonnepanelen. In tijden van sterk gestegen energieprijzen is dit zeker voordelig.

Zie ook de info op de website energiesparen.be

Vlaamse premie voor thuisbatterij: hoe aanvragen?

Sinds 2020 geeft de Vlaamse overheid een subsidie voor het aankopen of leasen van een thuisbatterij.

Die subsidies worden niet verstrekt door de Waalse en de Brusselse overheid.

Wil je de Vlaamse premie voor een thuisbatterij aanvragen in 2022?

 • Vraag (indien je er nog geen hebt) zo snel mogelijk een digitale meter aan via de website van Fluvius. De gemiddelde kostprijs bedraagt € 88 incl. btw voor wie vervroegd een digitale meter wil.

 • Hou steeds rekening met een doorlooptijd tussen de aanvraag bij Fluvius en de effectieve plaatsing van de digitale meter.

 • In 2022 bedraagt de premie in Vlaanderen maximaal € 1725. Ook in de volgende jaren zijn al premies voorzien.

Thuisbatterij auto opladen

Meer hierover vind je op de website van de Vlaamse overheid

Premieaanvraag thuisbatterij: goed om te weten

 • Binnen de 9 maanden na de datum van indienstname (= de AREI-keuring van de installatie) hoor je een volledig premiedossier in te dienen.
 • De datum van indienstname (de AREI-keuring) bepaalt hoeveel premie je ontvangt en de voorwaarden.

Let wel: dien je een premiedossier in na 1 januari 2022 met een datum van indienstname (AREI-keuring) in 2021, dan val je onder de premievoorwaarden van 2022.   

Enkele voorbeelden:

 • Voorbeeld 1: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in april 2022: premiehoogte 2022
 • Voorbeeld 2: datum van indienstname (AREI-keuring) in december 2022, datum volledige premiedossier ingediend februari 2023: premiehoogte 2022
 • Voorbeeld 3: datum van indienstname (AREI-keuring) in februari 2022 en volledig premiedossier ingediend in december 2022: U komt NIET in aanmerking voor de premie thuisbatterij want uw premiedossier is niet ingediend binnen de 9 maanden na de datum van de AREI-keuring.

Hoeveel bedraagt de premie voor een thuisbatterij?

   

2022

2023

2024

2025

0 tot 4 kWh

€ 225/kWh

€ 150/kWh

€ 75/kWh

€ 0/kWh

4 tot 6 kWh

€ 187,5/kWh

€ 125/kWh

€ 62,5/kWh

€ 0/kWh

6 tot en met 9 kWh

€ 150/kWh

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

0/kWh

vanaf 9 kWh

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

geen bijkomend bedrag

maximum per batterij

€ 1725, max. 40% factuur incl. btw

€ 1150, max. 40% factuur incl. btw

€ 575, max. 40% factuur incl. btw

€ 0

 

Let wel! Van zodra het totale subsidiebudget voor 2022 voor 25, 50 of 75% opgevraagd is, kan de bevoegde minister besluiten het premiebedrag of premieplafond voor toekomstige aanvragen in de loop van het jaar te verlagen.

Zoals je ziet wordt in 2023 en 2024 geen premie meer toegekend boven de 6 kWh.

 • Meer over de premiehoogte in 2022 en de volgende jaren vind je op https://energiesparen.be/thuisbatterij. Let wel: voor de premie moet je ook aan een reeks voorwaarden voldoen. Die vind je eveneens in detail terug op die website.

 • Een aanvraag voor een premie thuisbatterij kan je enkel online aanvragen via dit formulier.

Verklaring op eer installateur en attest Fluvius

Gezien de verwerkingstijd bij Fluvius voor het opmaken van het attest, werd de verklaring op eer door de installateur sinds 1 november 2021 aangepast.

Hierin verklaart de installateur dat

 • een decentrale productie-installatie aanwezig is op het toegangspunt en correct is aangemeld bij Fluvius,
 • een digitale meter werd geplaatst en
 • de thuisbatterij correct is aangemeld bij Fluvius.

Bij de behandeling van je premie-aanvraag zal het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) dit controleren. Een attest van Fluvius wordt niet meer gevraagd bij de premie-aanvraag. Gebruik hiervoor de nieuwe verklaring op eer.

Aanmelding batterij-installatie

Jij (of je installateur) dient de installatie aan te melden via de website van Fluvius.

Maar je hoeft niét te wachten op de verwerking van je dossier bij Fluvius om de premie voor de thuisbatterij aan te vragen. Als bewijsstuk volstaat een verklaring op eer door de installateur voor premies aangevraagd vanaf 9 november 2021.

Is je dossier nog in behandeling door Fluvius, dan vraag je best aan je installateur om een aangepaste verklaring op eer (vanaf 1 november 2021) op te maken.

We zeiden het al, het gaat hard voor de thuisbatterij. Dus ook voor de premie-aanvragen. Reken dus maar op een behandelingstermijn van 4 à 6 maanden voor premie-aanvragen vanaf december 2021.

Thuisbatterij living

Hoeveel kost een thuisbatterij?

De kostprijs van een thuisbatterij hangt af van een reeks factoren, zoals het merk en het vermogen. Hoe hoger de capaciteit, zowel qua laadvermogen als de snelheid waarmee de stroom kan worden afgegeven, hoe hoger het prijskaartje.

De richtprijs voor een thuisbatterij van 3 kWh is ongeveer € 4.000, voor een thuisbatterij van 8 kWh € 5.000 - € 8.000. Dit stevige bedrag maakt het meestal niet mogelijk om de thuisbatterij op dezelfde termijn – en dus even snel - terug te verdienen als je zonnepanelen (gemiddeld 8 jaar).

Wat is de terugverdientijd?

Op welke termijn betaalt een thuisbatterij zichzelf terug? Over die terugverdientijd doen nogal wat indianenverhalen de ronde. In realiteit ligt de terugverdientijd van een thuisbatterij op 8 à 14 jaar tot 20 jaar.

Hoe rendabel is een thuisbatterij?

Wanneer je de rentabiliteit van een thuisbatterij wilt bekijken, dan zijn er een aantal factoren die een behoorlijke impact hebben;

 • Hoeveel energie je in totaal verbruikt als gezin

 • Hoeveel je zelf verbruikt van je zonne-energie 

 • Het vermogen van de thuisbatterij

 • De overheidspremie die je ontvangt

 • Je huidige energiecontract 

Voor de meeste van die factoren is optimaliseren de boodschap!   

Heb je al een digitale meter, check dan je verbruiksgegevens op mijn.fluvius.be

Kies de juiste thuisbatterij in functie van je verbruik (kies ze dus ook niet te groot/duur).

Om ervoor te zorgen dat de kosten voor je thuisbatterij voldoende opwegen tegen de baten, is het aangeraden om per kWp (kilowattpiek) zonnepanelen een batterij van 1 tot 1,5 kWh te voorzien. Na de invoering van het capaciteitstarief zal dat verschuiven naar 1 kWh per kWp zonnepanelen.

Voor een gemiddelde zonnepaneleninstallatie van 4 kWp plaats je idealiter een thuisbatterij van 4 tot 6 kWh.

Maximaliseer je zelfverbruik van zonne-energie, vraag tijdig je premie aan… en houd ook je energiecontract tegen het licht.

Overtollige energie in het net injecteren: hoe zit dat?

Zonnepanelen, een thuisbatterij en de zonne-energie die je niet verbruikt in het net ‘injecteren’, gaan hand in hand. Op dat vlak zijn er in ons land verschillende evoluties aan de gang in de verschillende gewesten. Bekijk ze even hier.

Zonnepanelen thuisbatterij

In Vlaanderen

Prosumententarief of injectietarief 

Tegen eind 2024 zal circa 80% van de nieuwe digitale meters geplaatst zijn, tegen juli 2029 moet elke Vlaming er één hebben.

Woon je in Vlaanderen en heb je wél zonnepanelen maar nog geen digitale meter, dan betaal je elk jaar een forfaitair prosumententarief. Je bent namelijk zowel producent (je injecteert je overtollige stroom op het net) als consument (wanneer de zon niet schijnt, neem je stroom af van het net). Als je dit mooi op elkaar afstemt, dan is de eindstand op je meter ongeveer nul.

Daardoor lijkt het alsof je het net niet gebruikt. Maar eigenlijk ben je een dubbele gebruiker van het elektriciteitsnet. Daarom voerde de Vlaamse overheid het prosumententarief in, aangerekend op de aangenomen afname van het net, afhankelijk van het vermogen van je zonne-installatie en de regio waar je woont.

TIP: kies je voor een thuisbatterij, dan is het slim om zo snel mogelijk een digitale meter aan te vragen bij Fluvius.

Met een digitale meter meet je precies hoeveel stroom je afneemt en hoeveel je injecteert op het net. Het prosumententarief valt dan weg.

De energie die je afneemt van het net en de (niet-gebruikte zonne-)energie die je op het net injecteert, worden apart verrekend.

 1. Je betaalt energiekosten, distributienettarief en taksen op je volledige (bruto) afname van het net, samengevat als ‘netkosten voor bruto-afname’.
 2. Voor de hoeveelheid elektriciteit dat jij injecteert in het net betaalt je energieleverancier jou een vergoeding, vastgelegd in een terugleveringscontract.

Via de V-test van VREG kan je nagaan welk terugleveringscontract de beste terugleververgoeding geeft. 

Een helder overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het prosumententarief vind je bij de VREG.

Capaciteitstarief 

In Vlaanderen verandert de methode om het tarief van de netkosten op de elektriciteitsfactuur te berekenen.

Wanneer verandert dit? De invoering van het zogeheten capaciteitstarief door de VREG was eerst gepland op 1 januari 2022, daarna op 1 juli 2022. Nu is dit (op vraag van Fluvius en Febeg, de federatie van energiebedrijven) opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2023.

Wat verandert er precies? Het is een andere manier om de netkosten te verdelen over alle afnemers. Het nieuwe capaciteitstarief berekent de kosten voor het gebruik van het elektriciteitsnet niet meer volledig op basis van de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt, maar grotendeels op basis van het piekverbruik.

Met andere woorden: het capaciteitstarief houdt rekening met de verbruikspieken van je gezin of woning.

Ook het onderscheid tussen het dag- en nachttarief verdwijnt. De nettarieven die u betaalt, zullen daardoor niet langer afhangen van het moment waarop u verbruikt.

De thuisbatterij zal dan helpen om zoveel mogelijk energie van je zonnepanelen zelf te verbruiken. Je gaat dan minder stroom afnemen van het net, zodat het risico op ‘pieken’ in je verbruik van het net verkleint.  Dat betekent een bijkomende besparing.

Een thuisbatterij wordt dus, zeker in Vlaanderen, interessanter dan vroeger.

Prosumententarief

In Wallonië

Eigenaars van zonnepanelen betaalden lang niets extra om hun overtollige zonnestroom op het net te injecteren. Maar dat is veranderd. Vanaf 1 oktober 2020 voerde de Waalse overheid ook het prosumententarief in.

In 2022 en 2023 zal het Waals Gewest het prosumententarief gedeeltelijk blijven compenseren, maar wel tegen 54,27%. Dat zal dus nog steeds gebeuren via een premie betaald door de netbeheerder. De overige 45,73% zal dus voor rekening van de prosumenten zijn.

Prosumentarief in Wallonië  

In Brussel

Net zoals in Wallonië kende het Brussels Gewest lang geen prosumententarief. In 2020 werd dit gewijzigd: een lagere vergoeding voor de stroom die je injecteert.

Vanaf 1 november 2021 is in Brussel het nieuwe systeem met injectietarief van toepassing. De bidirectionele digitale meter zal de hoeveelheid elektriciteit die je afneemt en die je verbruikt afzonderlijk meten. Je betaalt de elektriciteit die je van het net afneemt aan het tarief voor afname. Je ontvangt een vooraf bepaald bedrag per kWh geïnjecteerde elektriciteit: het injectietarief. Die vergoeding is afhankelijk van de energieleverancier.

Injectietarief in Brussel

Hoe de investeringspremies in de gewesten buiten Vlaanderen geregeld is, lees je hier.

Thuisbatterijen

Antwoord op ál je energievragen

Op de site van de CREG, de Commissie voor de Regulering van Elektriciteit en Gas vind je de weg naar betruwbare antwoorden op al je vragen over de regulering en verrekening van energie.

Je vindt er ook de 3 regulatoren in ons land:  

 • VREG, de Vlaamse regulator

 • CWaPE, de Waalse regulator 

 • BRUGEL, de Brusselse regulator

Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de werking van de gewestelijke elektriciteits- en aardgasmarkten, adviseren de gewestelijke overheden en controleren de toepassing van decreten en besluiten, keuren de distributienettarieven goed en organiseren een bemiddelingsdienst waar consumenten terechtkunnen bij problemen met hun leverancier of distributienetbeheerder.

Natuurlijk kan je ook terecht bij je energieleverancier met specifieke vragen over jouw situatie in jouw regio. 

Is een thuisbatterij een goede investering?

Na al die informatie blijft de hamvraag: is de aanschaf van een thuisbatterij nog interessant?

Een thuisbatterij is en blijft een stevige investering die pas na jaren terugverdiend is. Dat is een feit. Maar anderzijds ziet het er niet naar uit dat de hoge energieprijzen snel weer zullen dalen. Heb je zonnepanelen en wil je meer energie uit je zonnepanelen halen, dan is een thuisbatterij zeker het overwegen waard.

Ondertussen kan je deze tips al toepassen:

 1. Om je zonnepanelen maximaal te laten renderen, probeer je best eerst je zelfverbruik te verhogen. Bijvoorbeeld door de wasmachine, vaatwasser en droogkast zoveel mogelijk te gebruiken op momenten dat je zonnepanelen stroom opwekken, overdag wanneer de zon schijnt.
 2. Heb je een elektrische (warmtepomp)boiler of een elektrisch voertuig? Stem die dan af op je zonnepanelen. In vele gevallen loont het om dat proces te automatiseren via een energiemanagementsysteem (EMS).
 3. Daarna kun je als eigenaar van een digitale meter (op basis van je gebruiksgegevens) en met de Vlaamse simulator overwegen of de investering in een thuisbatterij nuttig is.

Tot slot: nog een belangrijke tip!

Kijk bij je aankoop van een thuisbatterij na of de aanvaardingsplicht (de terugname en recyclage van de afgedankte batterij) geregeld is!

Zoals alle andere batterijen is ook de thuisbatterij onderworpen aan de terugnameplicht of aanvaardingsplicht door de producent/invoerder. Dit is op Europees niveau geregeld. De producent/invoerder moet via de installateur de mogelijkheid voorzien om de thuisbatterij na einde levensduur terug te nemen.

Producent//invoerder is de onderneming die de batterijen op de Belgische markt brengt en die dus de aanvaardingsplicht heeft in België.

Een producent/invoerder die aangesloten is bij Bebat, betaalt een milieubijdrage op thuisbatterijen. Deze bijdrage kan doorgerekend worden aan de eindklant.

Bij einde leven van de thuisbatterij ben je dan als klant zeker dat de afgedankte batterij gratis wordt teruggenomen. Ook al bestaat je leverancier niet meer.  De milieubijdrage voor een thuisbatterij van 100 kg bedraagt 239 euro (cijfer 2022).

Zeker de moeite waard om ook hierover even te praten bij je aankoop!

E-mobility: hoe ver staan we en wat kunnen we nog leren?

E-mobility: hoe ver staan we en wat kunnen we nog leren?

Van e-bikes tot drones: ontdek hoe populair e-mobility is in ons land, wat we doen met al die batterijen en wat we nog kunnen leren voor de toekomst.

Ontdek onze e-books