Skip to content

Aangifte batterijen: de meest gemaakte fouten - en hoe u het beter kunt doen

Bent u Bebat-deelnemer en brengt u batterijen (of producten met batterijen) op de Belgische markt? Dan moet u hiervan aangifte doen. Soms duiken hierbij wel eens fouten op. Samen met Martine Vanheers, Directeur Finance, Customer Service, Legal & Public Affairs, bekijken we na de audits in 2019 (over aangiftejaar 2018) welke fouten vaak worden gemaakt en hoe u de volgende keer een foutloos parcours kunt rijden.

Goede raad op maat

Gemiddeld één keer om de drie jaar krijgt elke deelnemer een controle, dit is een wettelijke verplichting. Tijdens deze controle wordt nagegaan of de aangiftes kloppen met de realiteit. Vaak gebeurt de controle via een online vragenlijst op het deelnemersplatform MyBatbase. Soms is er een grondige controle ter plaatse, door een gespecialiseerd auditkantoor. In 2019 (aangiftejaar 2018) werden 866 controles uitgevoerd, waarvan 652 online en 214 bij het bedrijf ter plaatse, door een gespecialiseerd auditkantoor. 

Tijdens de controle wordt de juistheid van de aangifte nagegaan. Voor Bebat is dit meteen ook een adviesmoment: u krijgt goede raad op maat van uw situatie. 

Na afloop van de controle stuurt Bebat een rapport met de voornaamste bevindingen. Daarin ziet u als deelnemer hoe u het er vanaf hebt gebracht en welke de verbeterpunten zijn. In deze blogpost krijgt u de kans om verder te kijken dan uw individueel rapport. Welke fouten maken veel andere Bebat-deelnemers (ook) en hoe kan u die voorkomen?

In 2018 (audits in 2019) waren dit de meest voorkomende fouten bij de aangiftes: 

Tabel NL

Hoe zit dit in vergelijking met het jaar ervoor? 

Wat valt op? Gebrek aan controle of de buitenlandse leverancier al aangesloten is, blijkt nog steeds het grootste struikelblok. Terwijl u dit makkelijk kan controleren op myBatbase. Meer deelnemers zijn nu wel klaar voor gedifferentieerde bijdragen - maar het kan nog beter. Opvallend is dat het aantal deelnemers die niet de correcte nomenclatuurnummers gebruiken bijna verdubbeld is. En het aantal foutloze aangiftes daalt, van 15 naar 11%. Er is dus nog ruimte voor verbetering!  

Laten we nu even inzoomen op elk van die fouten.

De meest gemaakte fouten

1. Niet gecontroleerd of buitenlandse leverancier aangesloten is

Een vrij recente trend: meer en meer buitenlandse bedrijven sluiten aan bij Bebat. Vaak hebben zij niet meer in elk land een aparte importeur. Import wordt dan per regio geregeld (vb. België - Nederland - Luxemburg). Zij gaan het engagement aan om de milieubijdragen te betalen voor hun verkooppunten in België.

Sommige buitenlandse deelnemers geven de batterijen echter niet aan bij Bebat voor al hun Belgische klanten. Het is daarom aangewezen dat u nagaat of uw buitenlandse leverancier die aangesloten is de batterijen die u bij hem aankoopt, aangeeft bij Bebat. Is dat het geval dan hoeft u deze niet meer aan te geven. Zo niet, moet u deze batterijen wel aangeven.

Goede raad:
Controleer voor u uw aangifte gaat invullen ook even of de buitenlandse leverancier geen deelnemer is, dat ziet u op MyBatbase > tab Lijsten > Deelnemerslijst. U kan dit eveneens checken op facturen van de buitenlandse leverancier. Is het niet zichtbaar op facturen dan moet u de vraag stellen aan de buitenlandse leverancier. 1 x declareren volstaat, maak hierover een duidelijke afspraak.

2. Systeem niet klaar voor gedifferentieerde bijdragen

Vanaf 2018 heeft Bebat gedifferentieerde bijdragen ingevoerd. De bijdrage kan dus verschillen in functie van het gewicht en de chemische familie van de batterij. In de aangiftes over 2018 ziet Bebat voor het eerst welke deelnemers (niet) klaar waren voor die gedifferentieerde bijdragen. En dus ook voor het factureren van verschillende bijdragen aan hun professionele klanten.  

Was hun systeem aangepast?
Martine Vanheers, Bebat: “Niet altijd, op dit punt gaat het nu en dan nog fout. Neem nu lithium-batterijen: van 150 tot 500 g bedraagt de bijdrage 0,2 euro/stuk, van 0 tot 150 g: 0,057 euro/stuk. Je moet de chemische familie, het gewicht en een aantal andere kenmerken van de batterij kennen, daar een ander nomenclatuurnummer aan koppelen en een andere prijs op de factuur vermelden. We zijn dit al vroeg beginnen aankondigen. Maar niet iedereen was even ‘vooruitziend’ op dit vlak. Sommigen moeten nu hun systeem nog aanpassen. Meestal een klus voor de IT-ers.”

3. Verkeerde nomenclatuurnummers vermeld

Het juiste gebruik van de nomenclatuurnummers is belangrijk om een correcte rapportage te kunnen doen aan de overheden. Zij willen een overzicht hebben van het aantal batterijen en hun gewicht per chemische familie, ingebouwd of los verkocht. Door de invoering van de gedifferentieerde bijdragen hebben de nomenclatuurnummers nog meer aan belang gewonnen. Bij de jaarlijkse aangiftes (minder dan 10.000 stuks, jaarlijks) via het MyBatbase platform staan die nummers klaar in de aangifte. Het zoeken naar welke categorie van batterijen u moet nemen, is vereenvoudigd.

Bij de andere aangiftes (maandelijks) is het opletten geblazen. Daarin kan u via de zoekfunctie bepaalde eigenschappen van de batterij ingeven om het juiste nomenclatuurnummer te vinden. Veel batterijen hebben een internationale IEC-code, wat de zoektocht vereenvoudigt. Maar ingebouwde batterijen hebben die codes soms niet.

Goede raad:
Wat is de chemische familie? Toepassing? Gewicht? Belangrijk om daarbij stil te staan, want die vragen leiden naar het juiste nomenclatuurnummer. Een fout nummer heeft een impact op de hele keten, van A tot Z. Beter voorkomen, dus. Een handig overzicht van de nomenclatuurnummers voor de maandelijkse aangiftes vindt u hier, voor de jaarlijkse aangiftes hier

4. Geen milieubijdragen op facturen aan professionelen

Nogal wat Bebat-deelnemers vergeten de milieubijdragen met de bedragen te vermelden op hun verkoopfacturen aan professionele klanten. Let wel: dit is wettelijk verplicht. Hierdoor kunnen de gewestelijke overheden én uw klanten nagaan of u deelnemer bent bij Bebat.

Goede raad:
Op facturen vermelden dat de Bebat-bijdrage inbegrepen is, zonder uitleg, mag niet. Het bedrag van de bijdragen vermeldt u best in een aparte rubriek/lijn op uw factuur. Hier vindt u een voorbeeldfactuur. 

5. Geen gestructureerde mededeling

Een gestructureerde mededeling bij uw betalingen: dat is geen wettelijke verplichting, er hangen geen sancties aan vast. Maar mét zo’n mededeling verlopen uw betalingen en de verwerking ervan bij Bebat zoveel vlotter. En u krijgt geen aanmaningen terwijl u al betaald heeft, bijvoorbeeld.

Goede raad:
Gestructureerde mededeling? Ja, graag!

6. A en B door elkaar gehaald

Bij de nomenclatuurnummers staat B voor ingebouwde en A voor los verkochte batterijen. Nogal wat leden halen de A en de B door elkaar in hun aangifte of besteden er gewoonweg geen aandacht aan en declareren alles onder A of B. Bij de automotive startbatterijen staat SB voor los verkocht en SA voor ingebouwd. Ook hier wordt dit niet altijd op een correcte manier toegepast.   

Goede raad:
Extra goed opletten dus!

7. Te weinig of te veel gedeclareerd

Bij heel wat deelnemers wordt vastgesteld dat er te veel of te weinig wordt gedeclareerd. Geeft u een hoger aantal verkochte batterijen aan dan u er effectief op de markt bracht? Dan wordt de te veel betaalde bijdrage terugbetaald. Heeft u te weinig gedeclareerd? Dan worden de verschuldigde bijdragen alsnog geïnd. In sommige gevallen wordt er nog een financiële bijdrage gevraagd.

Waarom is het zo belangrijk dat de aangifte juist is?
Martine Vanheers: “Bebat moet het aantal en gewicht van de op de markt gebrachte batterijen rapporteren aan de overheid en dit moet dus bijgevolg juist zijn, niet te veel en niet te weinig. Het inzamelpercentage dat Bebat door de overheden krijgt opgelegd, wordt bovendien berekend op basis van aantal ingezamelde batterijen gedeeld door het gemiddelde van het aantal op de markt gebrachte batterijen van het jaar en de twee vorige jaren. Wordt dit laatste aantal ‘opgeblazen’ door te grote aangiftes, dan moeten wij meer gebruikte batterijen inzamelen en meer ophalen. Juist is dus beter!”

8. Milieubijdragen verkeerd afgerond

Een veel voorkomende milieubijdrage bedraagt 0,057 euro/stuk. Enkele deelnemers kunnen niet tot 3 cijfers na de komma berekenen. Dan maar afronden naar 0,06? Dat kan niet, want dit is te veel.  Op zich lijkt dit niet veel, maar voor enkele miljoenen batterijen tikt dit wél aan. Afronden naar 0,05? Als het echt niet anders kan. Sommige computerprogramma’s rekenen enkel ‘achter de schermen’ tot drie cijfers na de komma.

Bv. 0,057 x 4 = 0,228  = 0,23. Het resultaat afronden naar 2 cijfers, dat kan wel.

  

Aangifte helemaal OK!

In 2019 dienden 11% van de gecontroleerde deelnemers een foutloze aangifte in over 2018.

Help mee om die score volgend jaar scherper te stellen

Waarom is het belangrijk dat u als deelnemer correct aangeeft bij Bebat hoeveel batterijen u in het vorige jaar (of maand) op de markt hebt gebracht? Daar zijn minstens twee goede redenen voor. Op basis van die aangifte(s):

  • worden de milieubijdragen berekend die u als deelnemer moet betalen als bijdrage in de kosten voor preventie, sensibilisering, inzameling en recyclage van gebruikte batterijen.
  • worden de gedeclareerde aantallen gerapporteerd aan de overheden. Op basis daarvan worden dan de inzamelpercentages vastgelegd die Bebat moet behalen.

Zelfs zonder grote berekeningen ziet u het meteen: foute aangiftes, daar wordt niemand beter van.

 

Alles over de aangifte vindt u hier duidelijk op een rij.

Hebt u nog vragen? Neem dan contact met ons op


Is jouw bedrijf voldoende in orde?

Doe de grote batterijentest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.


Doe de test  

Misschien wil je dit ook wel lezen

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

23 January 2018

Van milieubijdrage tot milieuvergunning: wat je moet weten als je start met een webshop.

Wat verwacht Bebat van jou als deelnemer?

20 March 2020

Bebat ontzorgt zijn deelnemers wat betreft de aanvaardingsplicht voor gebruikte batterijen. Wat wordt nog van jou verwacht? En wat wordt erg gewaardeerd?

Aangifte batterijen: de meest gemaakte fouten - en hoe u het beter kunt doen

21 May 2019

In 2019 voerde Bebat bij haar deelnemers opnieuw controles uit op het correct uitvoeren van de aangiftes over 2018. Een geactualiseerd overzicht van de meest gemaakte fouten.