Skip to content
Aangifte batterijen: tips om fouten te voorkomen

Aangifte batterijen: tips om fouten te voorkomen

Ben je Bebat-deelnemer en breng je batterijen (of producten met batterijen) op de Belgische markt? Dan moet je hiervan aangifte doen. Soms duiken hierbij wel eens fouten op. Samen met Martine Vanheers, Directeur Finance, Customer Service, Legal & Public Affairs, bekijken we na de audits in 2022 en begin 2023 (over aangiftejaar 2021) welke fouten vaak worden gemaakt en hoe je de volgende keer een foutloos parcours kunt rijden.

Goede raad op maat

Gemiddeld één keer om de drie jaar krijgt elke deelnemer een controle, dit is een wettelijke verplichting. Tijdens deze controle wordt nagegaan of de aangiftes kloppen met de realiteit. Vaak gebeurt de controle via een online vragenlijst op het deelnemersplatform MyBatbase. Bij deelnemers die meer dan 12.000 batterijen per jaar op de markt brengen, gebeurt er een grondige controle ter plaatse door een gespecialiseerd auditkantoor. In 2022 en begin 2023 (over aangiftejaar 2021) werden er 1.318 controles uitgevoerd, waarvan 1.098 online en 220 bij het bedrijf ter plaatse, door een externe auditor.

Tijdens de controle wordt de juistheid van de aangifte nagegaan. Voor Bebat is dit meteen ook een adviesmoment: je krijgt goede raad op maat van je situatie.

Na afloop van de controle stuurt Bebat een rapport met de voornaamste bevindingen. Daarin zie je als deelnemer hoe je het er vanaf hebt gebracht en welke de verbeterpunten zijn. In deze blogpost krijg je de kans om verder te kijken dan jouw individueel rapport. Welke fouten maken veel andere Bebat-deelnemers (ook) en hoe kan je die voorkomen?

In 2021 (audits in 2022 en begin 2023) waren dit de meest voorkomende fouten bij de aangiftes:

Vaststelling

Aantal keren vastgesteld 

Percentage van het totaal aantal audits 

Geen controle of buitenlandse leverancier aangifteplicht overneemt

379

29% 

Geen bijdrage op facturen en/of creditnota's

347

26% 

Verkeerd gebruik van A & B nomenclatuur

344

26% 

Verkeerde nomenclatuur

313

24%

Systeem niet klaar voor invoering van gedifferentieerde bijdrage

223

17%

Geen opmerkingen

219

17% 

Te veel gedeclareerd

169

13%

Te weinig gedeclareerd

157

12%

Wat valt er op in vergelijking met vorige jaren?

De controle of de buitenlandse leverancier al bij Bebat is aangesloten, blijft een groot struikelblok. Dit kan nochtans gemakkelijk gecontroleerd worden op myBatbase. Daarnaast blijken heel wat deelnemers het moeilijk te hebben met het gebruik van de juiste nomenclatuurnummers. Hiervoor ontwikkelde Bebat een handig overzicht. Steeds meer en meer deelnemers lijken wel klaar voor een gedifferentieerde bijdrage; een goede evolutie die nog altijd beter kan. In totaal bleek 17% van de aangiftes volledig foutloos te zijn. We zijn dus op goede weg, maar er is nog zeker ruimte voor verbetering!

Laten we nu even inzoomen op elk van die fouten.

De meest gemaakte fouten

1. Niet gecontroleerd of buitenlandse leverancier de aangifteplicht overneemt

Steeds meer buitenlandse bedrijven sluiten aan bij Bebat. Vaak hebben zij niet meer in elk land een aparte importeur. Import wordt dan per regio geregeld (vb. België - Nederland - Luxemburg). Zij gaan het engagement aan om de milieubijdragen te betalen voor hun verkooppunten in België.

Sommige buitenlandse deelnemers geven de batterijen echter niet aan bij Bebat voor al hun Belgische klanten. Het is daarom aangewezen dat je nagaat of je buitenlandse leverancier aangesloten is. Als dit het geval is, ga je na of hij de batterijen die je bij hem aankoopt, aangeeft bij Bebat. Geeft je buitenlandse leverancier deze aan, dan hoef jij dat niet meer te doen. Zo niet, dan moet je deze batterijen wel nog aangeven. 

1x declareren volstaat, maak hierover dus een duidelijke afspraak.

Mockup_freerider

Goede raad:

Hoe kan je controleren of je buitenlandse leverancier aangesloten is bij Bebat? Je kan dit checken door na te gaan of de milieubijdrage op de facturen van je leverancier vermeld worden. Is dit niet geval? Ga dan naar MyBatbase > tab Lijsten > Deelnemerslijst, en controleer of je de leverancier op deze lijst kan terugvinden.

2. Geen milieubijdragen op facturen aan professionelen

Nogal wat Bebat-deelnemers vergeten de milieubijdragen met de bedragen te vermelden op hun verkoopfacturen aan professionele klanten. Let wel: dit is wettelijk verplicht. Hierdoor kunnen de gewestelijke overheden én je klanten nagaan of je deelnemer bent bij Bebat.

Goede raad:

Op facturen vermelden dat de Bebat-bijdrage inbegrepen is, zonder dat je het bedrag erbij zet, mag niet. Het bedrag van de bijdragen vermeld je best in een aparte rubriek/lijn op je factuur.

Hier vind je een voorbeeldfactuur

3. Verkeerd gebruik van nomenclatuurnummers 

Het juiste gebruik van de nomenclatuurnummers is belangrijk om een correcte rapportage te kunnen doen aan de overheden. Zij willen een overzicht hebben van het aantal batterijen en hun gewicht per chemische familie, ingebouwd of los verkocht. Door de invoering van de gedifferentieerde bijdragen hebben de nomenclatuurnummers nog meer aan belang gewonnen. Bij de jaarlijkse aangiftes (minder dan 10.000 stuks, jaarlijks) via het MyBatbase platform staan die nummers klaar in de aangifte. Het zoeken naar welke categorie van batterijen je moet nemen, is vereenvoudigd.

Bij de andere aangiftes (maandelijks) is het opletten geblazen. Daarin kan je via de zoekfunctie bepaalde eigenschappen van de batterij ingeven om het juiste nomenclatuurnummer te vinden. Veel batterijen hebben een internationale IEC-code, wat de zoektocht vereenvoudigt. Maar ingebouwde batterijen hebben die codes soms niet.

Bij de aangifte wordt er in de nomenclatuurnummers een onderscheid gemaakt tussen A en B nomenclaturen: de A staat voor los verkochte batterijen, terwijl de B staat voor batterijen ingebouwd in een toestel. Nogal wat leden halen de A en de B door elkaar in hun aangifte of besteden er gewoonweg geen aandacht aan en declareren alles onder A of B. Bij de automotive startbatterijen staat SB voor los verkocht en SA voor ingebouwd. Ook hier wordt dit niet altijd op een correcte manier toegepast.

Goede raad:

Wat is de chemische familie? Toepassing? Gewicht? Belangrijk om daarbij stil te staan, want die vragen leiden naar het juiste nomenclatuurnummer. Een fout nummer heeft een impact op de hele keten. Beter voorkomen, dus.

Een handig overzicht van de nomenclatuurnummers voor de maandelijkse aangiftes vind je hier, voor de jaarlijkse aangiftes hier.

Contract ondertekenen

4. Systeem niet klaar voor gedifferentieerde bijdragen

Vanaf 2018 heeft Bebat gedifferentieerde bijdragen ingevoerd. De bijdrage kan dus verschillen in functie van het gewicht en de chemische familie van de batterij. We stellen vast dat dit niet altijd correct toegepast wordt.
 

Aanpassing IT-systemen

Martine Vanheers, Bebat: “Op dit punt gaat het nu en dan nog fout. Neem nu lithium-batterijen: van 150 tot 500 g bedraagt de bijdrage 0,2 euro/stuk, van 0 tot 150 g: 0,057 euro/stuk. Je moet de chemische familie, het gewicht en een aantal andere kenmerken van de batterij kennen, daar een ander nomenclatuurnummer aan koppelen en een andere prijs op de factuur vermelden. Sommige deelnemers moeten hun systeem nog aanpassen. Meestal een klus voor de IT-ers.”

Je moet de chemische familie, het gewicht en een aantal andere kenmerken van de batterij kennen, daar een ander nomenclatuurnummer aan koppelen en een andere prijs op de factuur vermelden.

- Martine Vanheers, Directeur Finance, Customer Service, Legal & Public Affairs bij Bebat -

Martine Vanheers, Directeur Finance, Customer Service, Legal & Public Affairs bij Bebat

- Martine Vanheers, Directeur Finance, Customer Service, Legal & Public Affairs bij Bebat -

5. Te weinig of te veel aangegeven

Bij heel wat deelnemers wordt vastgesteld dat er te veel of te weinig wordt aangegeven. Geef je een hoger aantal verkochte batterijen aan dan dat je effectief op de markt bracht? Dan wordt de te veel betaalde bijdrage terugbetaald. Heb je te weinig aangegeven? Dan worden de verschuldigde bijdragen alsnog geïnd. In sommige gevallen wordt er nog een financiële bijdrage gevraagd.

Waarom is het zo belangrijk dat de aangifte juist is?

Martine Vanheers: “Bebat moet het aantal en gewicht van de op de markt gebrachte batterijen rapporteren aan de overheid en dit moet dus bijgevolg juist zijn, niet te veel en niet te weinig. Het inzamelpercentage dat Bebat door de overheden krijgt opgelegd, wordt bovendien berekend op basis van het aantal ingezamelde batterijen gedeeld door het gemiddelde van het aantal op de markt gebrachte batterijen van het jaar en de twee vorige jaren. Wordt dit laatste aantal ‘opgeblazen’ door te grote aangiftes, dan moeten wij meer gebruikte batterijen inzamelen en meer ophalen. Juist is dus beter!”
 

Aangifte helemaal OK!

Waarom is het belangrijk dat je als deelnemer correct aangeeft bij Bebat hoeveel batterijen je in het vorige jaar (of maand) op de markt hebt gebracht? Daar zijn minstens twee goede redenen voor. Op basis van die aangifte(s):

  • worden de milieubijdragen berekend die je als deelnemer moet betalen als bijdrage in de kosten voor preventie, sensibilisering, inzameling en recyclage van gebruikte batterijen.
  • worden de gedeclareerde aantallen en het gewicht van alle aangiftes gerapporteerd  aan de overheden. Op basis daarvan worden dan de inzamelpercentages vastgelegd die Bebat moet behalen.

Zelfs zonder grote berekeningen zie je het meteen: foute aangiftes, daar wordt niemand beter van.

Alles over de aangifte vind je hier duidelijk op een rij

Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op

Is jouw bedrijf in orde ?

Is jouw bedrijf in orde ?

Doe de grote batterijtest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.

Doe de test