Skip to content
Aanvaardingsplicht: wat houden rapportering, preventie en sensibilisering precies in?

Aanvaardingsplicht: wat houden rapportering, preventie en sensibilisering precies in?

Val je onder de aanvaardingsplicht voor afgedankte batterijen? Dan ben je verantwoordelijk voor het inzamelen en recycleren ervan. Maar er is meer. Je hoort hierover ook te rapporteren aan de gewestelijke overheden. En men verwacht dat je aan preventie en bewustmaking hierrond doet. Wat houden die verplichtingen precies in? En hoe verlost Bebat jou ook op dat vlak van de meeste zorgen? 

Produceer of importeer je batterijen of producten met batterijen en breng je die op de Belgische markt? Dan word je beschouwd als een ‘producent van batterijen’. En dan krijg je een hele verantwoordelijkheid op je schouders. Die wordt samengevat onder de benaming ‘uitgebreide producentenverantwoordelijkheid’ of kortweg ‘aanvaardingsplicht’.

Zo moet je mee instaan voor het inzamelen en recycleren van batterijen en accu's die aan het einde van hun leven zijn gekomen, ook afgedankte batterijen genoemd.

Maar daar houdt het niet mee op:

 • Je hoort hierover te rapporteren aan de gewestelijke overheden. 
 • Je wordt verwacht het nodige doen opdat mensen zoveel mogelijk afgedankte batterijen zouden binnenbrengen. Sensibilisering, zoals dat heet. 
 • Daarnaast moet je aan de consument uitleggen hoe hij bewust kan omgaan met batterijen. Je brengt ook batterijen op de markt met een lange levensduur. Je moet met andere woorden aan preventie doen. 

Wil je dat Bebat het grootste deel van die verplichtingen van je overneemt? 

Registreer je hier.

Gedifferentieerde bijdragen batterijen

Aanvaardingsplicht

De aanvaardingsplicht - in het belang van het milieu en onze hele samenleving - is echt wel een plicht. Alle musts staan uitvoerig beschreven in de wetgeving van de federale overheid en de 3 gewesten in ons land. De aanvaardingsplicht zelf is gebaseerd op Europese regelgeving: Richtlijn 2006/66/EG betreffende batterijen en accu's. De verplichting om afgedankte batterijen terug te nemen bestaat in België al sinds 1995. 

Meer weten? 
Download hier gratis de brochure over de aanvaardingsplicht

Zelf doen - of Bebat inschakelen

Als producent/invoerder heb je twee mogelijkheden om te voldoen aan je verplichtingen: 

 • ofwel stel je zelf een individueel plan op en voldoe je zelf  aan alle verplichtingen.
 • ofwel sluit je aan bij een collectief systeem: Bebat. Dan zorgt Bebat ervoor dat je in orde bent voor de aanvaardingsplicht.

Rapportering 

In de praktijk zijn er maar weinigen die kiezen voor een individueel systeem voor batterijen. Geen toeval, want dan dien je een individueel aanvaardingsplicht plan op te maken en ter goedkeuring voor te leggen aan de overheid

Voor het Vlaams Gewest is dit de OVAM.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest is dit een individueel afvalpreventie- en afvalbeheerplan dat je ter goedkeuring voorlegt aan respectievelijk Leefmilieu Brussel en DSD - Département du Sol et des Déchets

Daarin beschrijf je hoe je concreet aan de aanvaardingsplicht voldoet, namelijk: 

 • hoe je de inzameling en recycling van de batterijen precies aanpakt. 
 • welk inzamelpercentage je bereikt en welk recyclagerendement de recyclers behalen waarmee je samenwerkt. De wetgeving legt doelstellingen op die je minstens moet bereiken. 
 • welke preventiemaatregelen je neemt. 
 • hoe je de bevolking sensibiliseert rond afgedankte batterijen.

Hierover dien je jaarlijks te rapporteren aan de regionale administraties. 

Als Bebat-deelnemer ben je van al die verplichtingen verlost! 

Bebat

 • neemt je rapporteringsverplichting voor je waar en 
 • zorgt voor je registratie bij de gewestelijke overheden. 

Schrijf je hier online in als Bebat-deelnemer.

Sensibilisering en preventie

Als ‘aanvaardingsplichtige’ heb je ook een sociale taak. Je wordt verwacht mee te werken aan de bewustmaking van de bevolking. Iedereen kan immers helpen om zoveel mogelijk afgedankte batterijen in te zamelen. Dat moet ook, want er zijn nu eenmaal heel veel batterijen in omloop. 

Om je een idee te geven: in 2019 zamelde Bebat - via 23.514 inzamelpunten - 3.624 ton batterijen in door 28.915 ophalingen! 

Dé uitdaging is: zo weinig mogelijk afgedankte batterijen bij het restafval of in het milieu laten terechtkomen, zodat er zo veel mogelijk kunnen gerecycleerd worden. 

Hoe je iedereen daarvan bewust maakt, daar ben je vrij in. Elk steentje is er eentje. 

Houd er wel rekening mee dat er in bewustmakingscampagnes relatief veel energie, tijd en middelen gaan. 

Als Bebat-deelnemer wordt jouw sensibiliseringsplicht voor jou ingevuld! 

Bebat sensibiliseert in jouw plaats, via allerlei kanalen, en informeert ook over preventie. 

Via radio- en tv-campagnes, bijvoorbeeld. In 2019 liepen batterijen extra in de kijker door GEZOCHT IN VLAANDEREN: 84.713.970 batterijeneen campagne in samenwerking met de OVAM. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd iedereen opgeroepen om samen op batterijenjacht te gaan. 

Over het hele land bedeelt Bebat doosjes om de inzameling van batterijen te vergemakkelijken. Hierop staan ook veiligheidstips. 

Daarnaast is Bebat constant aanwezig op het internet via de website en social media zoals Facebook en LinkedIn, met meer dan 20.400 volgers. Sinds de start van de blog werden al meer dan 40 blogartikels gepubliceerd, de meeste daarvan over preventie en hoe veilig om te springen met batterijen. Deze blogartikels kregen via social mediaposts extra aandacht. In 2019 bereikte Bebat op die manier 38.000 lezers

Bijzondere aandacht gaat naar kinderen en jongeren. Met Villa Pila heeft Bebat een educatief programma voor scholen lopen waardoor kinderen op een prettige manier de wondere wereld van de batterij ontdekken en op een speelse manier alles te weten komen over de inzameling en recyclage ervan.

Leer meer over Villa Pila

Kortom: word Bebat-deelnemer en je hoeft niet meer zelf te rapporteren en te sensibiliseren. Hoewel je natuurlijk wel je eigen ‘steentje’ mag bijdragen. Een klein gebaar met een groot effect.

Is jouw bedrijf in orde ?

Is jouw bedrijf in orde ?

Doe de grote batterijtest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.

Doe de test