Skip to content
Aanvaardingsplicht: aansluiten bij Bebat of een andere organisatie?

Aanvaardingsplicht: aansluiten bij Bebat of een andere organisatie?

Produceer je (of importeer je) batterijen en/of producten met batterijen en breng je ze op de Belgische markt? Dan ben je verantwoordelijk voor het inzamelen en recycleren van afgedankte batterijen en accu's. Met andere woorden: je moet voldoen aan de wettelijke aanvaardingsplicht. Ben je verplicht om hiervoor aan te sluiten bij Bebat - of zijn er alternatieven? Dat bekijken we hier even.

Val je onder de wettelijke aanvaardingsplicht - of niet?

Doe de test

Batterijen zijn erg nuttig. Niet meer weg te denken, eigenlijk. Maar ze bevatten ook chemische stoffen die niet bij het restafval en in het milieu mogen terechtkomen. Apart inzamelen en recycleren is dus de boodschap. Daarom ben je als producent/invoerder, tussenhandelaar of eindverkoper van (producten met) batterijen of accu's, wettelijk verplicht om afgedankte batterijen en accu's gratis te aanvaarden. Ook batterijen die niet door jou zijn verkocht. Je draagt bij tot het inzamelen, verwerken en recycleren van afgedankte batterijen. En je helpt mee om het grote publiek hiervan bewust te maken.

Wat wordt precies van jou verwacht?

Hier zie je de volledige to-dolijst:

 • Je registreren;
 • Aangifte doen van het aantal verkochte batterijen bij de gewestelijke overheid;
 • Sensibiliseren en preventiemaatregelen nemen;
 • Een dekkend inzamelsysteem op poten zetten voor afgedankte batterijen;
 • De batterijen die je inzamelde, laten verwerken bij een recycler die voldoet aan de regionale overheden;
 • Bewijzen dat deze recycler de Europese (en gewestelijke) opgelegde minimale recyclingefficiëntie behaalt;
 • Rapporteren over bovenstaande verplichtingen aan de drie overheden.

Wil je dit allemaal zelf doen? 

Oké, maar dan moet je een individueel systeem voor het beheer van afgedankte batterijen opzetten en een individueel aanvaardingsplichtplan ter goedkeuring aan de OVAM voorleggen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet je een individueel preventie- en beheerplan indienen bij Leefmilieu Brussel. In Wallonië dien je een dergelijk plan in bij DSD. Daarin beschrijf in detail hoe je aan de aanvaardingsplicht voldoet.

Let wel: in de praktijk zijn er maar enkele bedrijven die hiervoor kiezen. 

Aanvaardingsplicht plan

Hoe kan het makkelijker?

Sluit je aan bij Bebat, dan zorgt Bebat ervoor dat je in orde bent met de aanvaardingsplicht.

Bebat:

 • brengt je gewestelijke registratieplicht in orde;
 • zet uitgebreide sensibiliseringscampagnes op;
 • treft preventiemaatregelen;
 • zamelt afgedankte batterijen in*;
 • geeft advies over hoe met batterijen om te gaan bij inzamelpunten;
 • voorziet gratis inzamelmiddelen;
 • zorgt voor recyclage mét bewijs van recyclage-efficiëntie*;
 • rapporteert aan de gewestelijke overheden;
 • zorgt voor veilig transport, opslag en verwerking van afgedankte batterijen.

* Voor batterijen > 20 kg (voor loodbatterijen > 3 kg) waarvoor een administratieve bijdrage geldt, zorgt Bebat voor een oplossing op maat.

Het enige wat jij nog moet doen? Dat is:

 • aangifte doen van het aantal batterijen dat je op de markt brengt;
 • je milieu- en administratieve bijdragen betalen;
 • mee zorgen voor een vlot verloop van de audits.

Je ziet het:

 • ofwel breng je zelf alle wettelijke verplichtingen in orde;
 • ofwel sluit je aan bij Bebat dat ervoor zorgt dat je in orde bent.

Lees hier meer over deze twee mogelijkheden

Nu al overtuigd dat Bebat de beste oplossing biedt? 

Sluit online aan

Bebat - of een andere partner?

Bebat beheert alle afgedankte batterijen en accu's, inclusief de batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen. Die laatste worden niet gratis opgehaald, maar via een service op maat. 

Naast Bebat zijn er nog andere organisaties - sectorgebonden en andere - die zich toespitsen op bepaalde soorten batterijen. In de autosector, bijvoorbeeld, zijn er organisaties die uitsluitend focussen op batterijen voor de aandrijving van hybride, plug-in hybride en elektrische personenauto’s en lichte bestelwagens, bromfietsen en motorfietsen. Sommige bieden slechts enkele diensten aan, niet het volledige servicepakket.

Afgedankte batterijen die gratis door Bebat worden ingezameld
Afgedankte batterijen die niet gratis door Bebat worden ingezameld
Gewone batterijen voor huishoudelijk gebruik: zowel niet-herlaadbare als herlaadbare batterijen Lood startbatterijen en loodbatterijen > 3 kg
Grotere (herlaadbare) batterijen bv. batterijen van boormachines, elektrische fietsen,... Batterijen voor de aandrijving van hybride en elektrische voertuigen bv. auto's, bussen, heftrucks, golfkarretjes
Lithium startbatterijen Batterijen > 20 kg: dit is een niet-standaard inzameling

Bebat is al 25 jaar gespecialiseerd in de batterijmaterie, en dit voor allerlei soorten batterijen. Van knoopcel en AAA batterijtje tot en met grote industriële accu’s en LEV-batterijen.

Wat maakt Bebat tot een betere partner?

Als partner voor bedrijven is Bebat bijzonder gespecialiseerd in de batterijmaterie.

Al 25 jaar. En dit voor allerlei soorten batterijen. Van knoopcel en AAA batterijtje tot en met grote industriële accu’s en LEV-batterijen (Light Electric Vehicles) zoals e-bikes e.a.

Bebats dienstenpakket omvat ook alles wat moet gebeuren voor het inzamelen en verwerken van afgedankte batterijen. Dus niet alleen het ophalen, maar ook het veilig transporteren, diagnosticeren, ontmantelen, sorteren en recycleren, klaarmaken voor second life-toepassingen, en zo meer. Altijd op de veiligste manier.

Batterijen binnenbrengen supermarkt

Bebat heeft kennis en ervaring, maar ook:

 • > 3.300 aangesloten bedrijven
 • een netwerk met 23.514 inzamelpunten
 • 3.624 ton ingezameld gewicht
 • 28.915 inzamelingen
 • 67,2% inzamelpercentage
 • 90% inzamelefficiëntie

Voor het groeiende volume aan batterijen van elektrische voertuigen maakt Bebat deel uit van Reneos, het Europese netwerk dat iedereen die actief is in de e-mobility sector, ontzorgt met een service op maat.

En wat als ik niets doe?

Je kan natuurlijk proberen om er onderuit te komen, die wettelijke aanvaardingsplicht.

Maar als dat aan het licht komt, bij een controle bijvoorbeeld, dan moeten de achterstallige bijdragen toch worden betaald. Met drie jaar terugwerkende kracht. En dat is minder prettig. Beter meteen in orde!

Kortom:

 • Zelf in orde brengen of aansluiten bij Bebat? Jij kiest.
 • In de praktijk sluiten de meeste bedrijven aan bij Bebat.
 • Aansluiten doe je snel en makkelijk online.
 • Er zijn nog andere organisaties actief rond afgedankte batterijen, maar Bebat is uniek door zijn grote expertise, lange ervaring, compleet dienstenpakket, service op maat en het Reneos-netwerk in België & Europa.

Overtuigd dat Bebat de beste oplossing biedt? 

Sluit je hier online aan.

Is jouw bedrijf in orde ?

Is jouw bedrijf in orde ?

Doe de grote batterijtest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.

Doe de test