Skip to content

Bebat en corona

Welke maatregelen hebben we genomen?

Werknemers

Al onze medewerkers werken naar eigen keuze van thuis uit of op kantoor, onder strikte maatregelen. Uiteraard blijven we intussen ervoor zorgen dat we steeds bereikbaar blijven via onze vertrouwde kanalen. 

Ook onze fieldmedewerkers kregen de nodige beschermingsmiddelen zodat ze ook op verplaatsing ten allen tijde de nodige hygiëne- en veiligheidsmaatregelen kunnen respecteren.

Op kantoor werden onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • Beschikbaarheid van mondmaskers, handschoenen en ontsmettingsalcohol
 • Plaatsing van plexiglas rond de bureau's en in de vergaderzalen
 • Eénrichtingsverkeer - aangeduid met pijlen
 • Beperking van het aantal werknemers dat aanwezig mag zijn
 • Beperking van het aantal personen per ruimte 
 • Temperatuurmeting 's morgens en 's avonds
   

Bezoekers

Externe bezoekers zijn enkel toegelaten wanneer dit strikt noodzakelijk is en dienen 5 werkdagen op voorhand aangevraagd te worden. Er is ook een limiet van maximum 4 externe bezoekers per dag.

Voor de bezoekers gelden dezelfde maatregelen als voor de werknemers, alsook enkele aanvullende maatregelen:

 • Een mondmasker dragen is verplicht, tenzij er geen risico is op contact op een afstand van minder dan 1,5 meter
 • Aanbieden van lunch is niet mogelijk
 • De vergaderruimtes worden na elke meeting ontsmet
   

Inzamelpunten

Momenteel zijn de meeste inzamelpunten (terug) geopend. Onze dienstverlening qua ophalingen is nu dan ook terug genormaliseerd. 
Je kan dus vanaf nu opnieuw via alle kanalen bij ons terecht om een ophaling aan te vragen. Dit kan op volgende manieren:

 1. via mail op collection@bebat.be
 2. via ons gratis nummer 0800 97 521
 3. via MyBebat, ons online platform
 4. via de Bebat Collect app in de App Store en op Google Play 

Mochten er voor jouw bedrijf speciale richtlijnen gelden, vragen we je contact op te nemen via 0800 97 521 of collection@bebat.be, dan bekijken we hoe we samen het beste kunnen inspelen op deze uitzonderlijke omstandigheden.

   

Deelnemers

Naar aanleiding van de coronacrisis voorzag Bebat uitstel van aangiftes en betaling voor haar deelnemers.

De uitgebreide regeling hiervan en de uiterlijke betalingsdata kan u hier terugvinden:

Lees hier alles over het uitstel van aangiftes

   

Bebat volgt uiteraard de richtlijnen van de overheid op de voet op.  Onze eerste prioriteit is de gezondheid van iedereen. Samen staan we sterker. 

Het hele Bebat-team wenst jou, je bedrijf, je werknemers en je familie het allerbeste en veel sterkte.