Skip to content

Milieubijdrage, aanvaardingsplicht en milieuvergunning? Dit moet je weten als je start met een webshop!

Je start een gloednieuwe webshop en verkoopt onder meer elektrische toestellen en gadgets die werken op batterijen.  Moet er een milieubijdrage aangerekend worden? Welke vergunningen heb je nodig? Wat moet je weten vóór je start? Onze vraag-en-antwoord maakt je wegwijs.

Moet er een milieubijdrage aangerekend worden?

Voor vele producten zoals elektrische toestellen, batterijen, verpakkingen,... bestaat er een terugnameplicht/ aanvaardingsplicht. Dit houdt in dat indien je als webshop producten aankoopt in het buitenland om ze op de Belgische markt te verkopen, je verantwoordelijk bent voor de inzameling en recyclage van het product eens het afval wordt. Dit geldt ook voor de verpakkingen. Je kan er als webshop voor kiezen om zelf de inzameling van al deze afvalproducten te organiseren en hierover te rapporteren aan de overheid. Dit is een hele klus waarvoor de meeste bedrijven beroep doen op beheersorganismen zoals Recupel, Bebat, Fost Plus, VAL-I-PAC die de inzameling, recyclage, rapportering op zich nemen. Je betaalt hiervoor een milieubijdrage. In ruil zorgen ze ervoor dat de afgedankte producten een nieuw leven krijgen. Een kort overzicht van de betreffende organisaties in België vind je hieronder:

  • Recupel organiseert de inzameling en verwerking van afgedankte elektro-toestellen en lampen in België.

  • Bebat staat in voor de inzameling, sortering en recyclage van gebruikte batterijen. Ook voor batterijen die ingebouwd zijn in toestellen moet een bijdrage betaald worden.

  • Fost Plus staat in voor de promotie, coördinatie en financiering van de selectieve inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België.

  • VAL-I-PAC spitst zich toe op bedrijfsmatig verpakkingsafval.

 

Bebat staat in voor de inzameling, sortering en recyclage van gebruikte batterijen.

 

Wat als mijn webshop in het buitenland gevestigd is?

Je dient als buitenlandse webshop die verkoopt aan Belgische consumenten, aan te sluiten bij bovenstaande beheersorganismen of zelf te rapporteren aan de Belgische overheden hoe je de terugname of aanvaarding van je afgedankte producten organiseert voor je klanten. Voor meer informatie kan je bij bovenstaande organisaties terecht.

Heb ik een milieuvergunning nodig?

Als webshop heb je normaal gezien geen milieuvergunning (of omgevingsvergunning) nodig, tenzij je een activiteit uitoefent waarbij je offline ook een vergunning zou nodig hebben. Ondernemingen die gevaarlijke stoffen opslaan (producten met gevarenpictogrammen), ermee werken of die chemisch afval produceren, bijvoorbeeld.

Om zeker te weten of je een vergunning nodig hebt, surf je naar een handige tool van VLAREM (Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning) of vraag je raad aan je ondernemingsloket of aan UNIZO of COMEOS.

checklist VLAREM

Zijn er andere vergunningen die ik moet aanvragen?

Dat hangt helemaal af van het type e-shop dat je opent. Wie bijvoorbeeld voeding aanbiedt, zal bij het FAVV een vergunning moeten aanvragen. Voor alcoholische dranken gelden dan weer heel andere regels en vergunningen.

Belangrijk: plan je om regelmatig met je spullen op openbare markten te staan om zo je webshop wat bekendheid te geven? Dan doe je aan ‘ambulante handel’ en moet je een leurkaart aanvragen.

Leg het plan van je webshop voor aan je ondernemingsloket. Ze weten er welke vergunningen er specifiek voor jouw product nodig zijn.


Is jouw bedrijf voldoende in orde?

Doe de grote batterijentest: check of jouw bedrijf voldoet aan alle regels.


Doe de test